สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีบุญเรือง 142 ถนนเวียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพชรพล ศิริอางค์   053 681232
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 179 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม 18.159202, 97.932101 053 621 303
3 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 18.158825, 97.933111 0-5368-1232
4 โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นางสมใจ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งม 18.161005, 97.940692 053-681527
5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร หมู่ที่ 2 บ้านในเวียง ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์ว 18.157664, 97.931519 053-681525
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านไร่ ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นายสุริยันต์ ใจน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทย 18.124998, 97.938636 053-682887
7 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัชวาลย์ แตงกล่อม 18.180859, 97.928439 0871854679
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 18.146216, 97.939525 053681538

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]