งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 -10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2560 13.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมกระพี้จั่น ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง ศาลาการเปรียญ หลังใหญ่ 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง รอบอุโบสถวัดศรีบุญเรือง 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง รอบอุโบสถวัดศรีบุญเรือง 10 พ.ย. 2560 13.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน ชั้น 2 8 พ.ย. 2560 13.00-15.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน ชั้น 2 8 พ.ย. 2560 15.00-16.30 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ห้อง ไม่มีรายการแข่งขัน
-
ไม่รายการแข่งขัน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ห้อง ไม่มีรายการแข่งขัน
-
ไม่รายการแข่งขัน
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง 1 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง 2 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง 3 8 พ.ย. 2560 13.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.2/1 10 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.2/2 10 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1/2 10 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง ศาลาการเปรียญ หลังใหญ่ 10 พ.ย. 2560 13.00 - 15.00 น. มีจำนวน 2 ทีม
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง ศาลาการเปรียญ หลังใหญ่ 10 พ.ย. 2560 15.00 - 16.30 น. มีจำนวน 2 ทีม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]