งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 -10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ห้อง แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
-
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ห้องประชุมสามัคคีวิทยาคาร 8 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ห้อง ศูนย์ PEER Center 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ห้อง ศูนย์ PEER Center 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]