แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 31 23 79.31% 3 10.34% 2 6.9% 1 3.45% 29
2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 39 22 59.46% 13 35.14% 1 2.7% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 24 21 87.5% 2 8.33% 0 0% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนบ้านโพซอ 39 20 60.61% 8 24.24% 3 9.09% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 24 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
6 โรงเรียนบ้านแม่สวด 56 18 33.33% 24 44.44% 9 16.67% 3 5.56% 54
7 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 18 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 33 16 64% 4 16% 5 20% 0 0% 25
9 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 24 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
10 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 23 16 80% 2 10% 0 0% 2 10% 20
11 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 29 15 51.72% 10 34.48% 1 3.45% 3 10.34% 29
12 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 25 15 60% 6 24% 3 12% 1 4% 25
13 โรงเรียนบ้านแม่โถ 32 14 45.16% 10 32.26% 7 22.58% 0 0% 31
14 โรงเรียนบ้านเลโคะ 32 14 53.85% 4 15.38% 6 23.08% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนไท่จง 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
16 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 33 13 41.94% 11 35.48% 5 16.13% 2 6.45% 31
17 โรงเรียนบ้านละอูบ 33 12 37.5% 11 34.38% 4 12.5% 5 15.63% 32
18 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 18 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านนาดอย 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 28 10 38.46% 9 34.62% 4 15.38% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 24 10 45.45% 7 31.82% 3 13.64% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 30 10 41.67% 4 16.67% 9 37.5% 1 4.17% 24
24 โรงเรียนบ้านอมพาย 18 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 28 9 33.33% 9 33.33% 6 22.22% 3 11.11% 27
26 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 18 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 19 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 16 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 19 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านผาเยอ 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 28 6 24% 8 32% 7 28% 4 16% 25
37 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 22 6 28.57% 7 33.33% 3 14.29% 5 23.81% 21
38 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
39 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
40 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 15 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
41 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านสบเมย 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 26 5 19.23% 13 50% 6 23.08% 2 7.69% 26
46 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 23 5 25% 8 40% 4 20% 3 15% 20
47 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านแม่แพ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 12 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 16 5 38.46% 2 15.38% 6 46.15% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 18 4 22.22% 11 61.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
57 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านแม่เงา 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านแม่สุ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนล่องแพวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
67 โรงเรียนบ้านแม่หาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 12 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 10 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
78 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านดอยงาม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านสาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านแม่ละ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านคะปวง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านสันติสุข 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านแม่และ 6 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
110 โรงเรียนบ้านเสาหิน 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
111 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านหัวลา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านแม่จอ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านแม่งะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านสบหาร 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านฟักทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านดงกู่ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านกะริคี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 10 0 0% 0 0% 7 77.78% 2 22.22% 9
152 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 4 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
154 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
158 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]