สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลธารทิพย์ 15 4 2 21 21 2 0 1 23
2 บ้านห้วยสิงห์ 13 6 3 22 23 3 2 1 28
3 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 9 8 3 20 16 4 5 0 25
4 บ้านโพซอ 8 7 1 16 20 8 3 2 31
5 บ้านแม่ขีด 8 3 3 14 19 3 1 0 23
6 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 7 10 7 24 22 13 1 1 36
7 บ้านไร่วิทยา 7 6 2 15 17 0 0 0 17
8 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 7 2 6 15 16 3 0 1 19
9 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 7 2 4 13 12 3 2 1 17
10 บ้านละอูบ 7 2 3 12 12 11 4 5 27
11 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 6 2 5 13 15 6 3 1 24
12 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 5 4 2 11 16 2 0 2 18
13 ชุมชนแม่ลาศึกษา 5 3 3 11 15 10 1 3 26
14 ไท่จง 5 2 5 12 14 4 1 1 19
15 บ้านห้วยแห้ง 5 0 1 6 7 3 1 1 11
16 บ้านแม่สวด 4 2 6 12 18 24 9 3 51
17 บ้านอมพาย 4 2 2 8 10 3 3 2 16
18 บ้านแม่ตอละ 4 2 1 7 8 3 0 1 11
19 บ้านเลโคะ 3 7 1 11 14 4 6 2 24
20 บ้านซิวาเดอ 3 3 1 7 13 11 5 2 29
21 บ้านอุมดาใต้ 3 2 2 7 9 1 1 0 11
22 บ้านห้วยโผ 3 2 2 7 8 5 3 2 16
23 ชุมชนบ้านผาผ่า 3 2 1 6 9 9 6 3 24
24 บ้านสบเมย 3 2 0 5 6 2 3 2 11
25 บ้านแม่อุมพาย 3 0 1 4 6 0 0 0 6
26 บ้านแม่กองคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 5 1 8 11 4 1 1 16
28 บ้านห้วยทราย 2 3 2 7 9 2 1 0 12
29 บ้านป่าหมาก 2 3 2 7 6 6 2 2 14
30 บ้านนาดอย 2 2 1 5 12 2 2 1 16
31 บ้านแม่ก๋อน 2 2 1 5 5 5 0 1 10
32 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 2 2 0 4 3 4 0 0 7
33 บ้านอุมดาเหนือ 2 1 4 7 8 4 2 1 14
34 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 2 1 1 4 6 7 3 5 16
35 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 2 1 0 3 4 5 2 0 11
36 บ้านแม่เงา 2 1 0 3 4 4 2 2 10
37 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 2 4 5 3 2 2 10
38 บ้านท่าสองแคว 2 0 1 3 5 3 0 0 8
39 บ้านขุนแม่ลา 2 0 0 2 6 3 1 0 10
40 ดอนชัยวิทยา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
41 บ้านห้วยผึ้ง 1 4 3 8 6 8 7 4 21
42 บ้านแม่โถ 1 3 3 7 14 10 7 0 31
43 บ้านกองก๋อย 1 3 1 5 7 5 4 1 16
44 ล่องแพวิทยา 1 2 0 3 4 2 0 0 6
45 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 2 0 3 3 4 0 1 7
46 บ้านห้วยห้า 1 1 3 5 10 7 3 2 20
47 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 1 3 5 8 4 3 17
48 บ้านแม่แลบ 1 1 0 2 6 3 3 3 12
49 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 1 0 2 3 1 3 0 7
50 บ้านบุญเลอ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 บ้านแม่ออกเหนือ 1 0 2 3 5 2 6 0 13
52 บ้านห้วยม่วง 1 0 2 3 1 2 1 0 4
53 บ้านกลอเซโล 1 0 1 2 4 2 0 1 6
54 บ้านผาแดงหลวง 1 0 1 2 3 0 1 2 4
55 บ้านแม่ปาง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
56 บ้านกองแปใต้ 1 0 0 1 3 3 2 1 8
57 บ้านกอกหลวง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1 2 3 1 1 6
60 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
61 บ้านคะปวง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
62 บ้านแม่และ 1 0 0 1 2 0 3 0 5
63 บ้านแม่แพหลวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
65 บ้านหัวแม่โถ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
66 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 1 1 2 0 0 3
67 บ้านแม่สะปึ๋ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านฟักทอง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
69 บ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านแพะพิทยา 0 5 5 10 10 9 4 3 23
71 บ้านแม่จ๊าง 0 3 2 5 10 4 9 1 23
72 บ้านท่าตาฝั่ง 0 3 1 4 5 0 1 0 6
73 บ้านแม่กองแป 0 3 1 4 4 3 0 1 7
74 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 3 1 4 3 5 2 0 10
75 บ้านแม่นาจาง 0 2 2 4 4 3 3 0 10
76 บ้านผาเยอ 0 2 0 2 7 3 0 2 10
77 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 0 2 4 4 0 0 8
78 บ้านห้วยกุ้ง 0 1 2 3 8 4 1 2 13
79 บ้านส้มป่อย 0 1 2 3 5 13 6 2 24
80 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 2 3 5 3 1 0 9
81 บ้านห้วยวอก 0 1 2 3 4 11 2 1 17
82 บ้านทุ่งแพม 0 1 2 3 2 1 0 0 3
83 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 1 1 2 8 6 2 2 16
84 บ้านแม่แพ 0 1 1 2 5 4 3 0 12
85 บ้านทะโลงเหนือ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
86 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 1 1 2 3 3 0 0 6
87 บ้านดอยงาม 0 1 1 2 3 2 0 1 5
88 บ้านสันติสุข 0 1 1 2 2 1 0 1 3
89 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านปู่แก้ว 0 1 1 2 1 1 1 0 3
91 บ้านสบหาร 0 1 1 2 1 0 1 1 2
92 บ้านท่าผาปุ้ม 0 1 0 1 6 7 3 0 16
93 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
94 บ้านป่าแก่ 0 1 0 1 2 0 1 2 3
95 บ้านเสาหิน 0 1 0 1 1 3 0 3 4
96 บ้านแม่โถใต้ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
97 บ้านแม่เตี๋ย 0 0 3 3 3 5 2 1 10
98 สังวาลย์วิทยา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
99 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 0 2 2 4 1 1 2 6
100 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 2 2 3 3 1 0 7
101 บ้านแม่งะ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
102 บ้านแม่สามแลบ 0 0 1 1 5 0 1 1 6
103 บ้านแม่หาร 0 0 1 1 4 1 0 0 5
104 บ้านแม่ฮุ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
105 บ้านต้นงิ้ว 0 0 1 1 3 4 1 1 8
106 บ้านแม่หลุย 0 0 1 1 3 3 0 1 6
107 บ้านแม่ลามา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 บ้านแม่ลาย 0 0 1 1 2 4 1 1 7
109 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 1 1 2 4 0 0 6
110 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
111 บ้านกอมูเดอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านแม่ทะลุ 0 0 1 1 1 3 1 2 5
113 บ้านแม่สะแมง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
114 บ้านแม่เกาะ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
115 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 4 3 0 1 7
116 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 3 3 0 3 6
117 บ้านสาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
120 บ้านห้วยมะกอก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
121 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
124 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
125 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 1 2 1 0 4
126 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
127 บ้านหัวลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
128 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
129 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
131 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่อุมลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
136 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
140 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
141 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านกะริคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 0 7 2 7
152 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 0 3 0 3
153 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
154 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านห้วยกองมูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 207 167 154 528 734 438 210 128 1,382