งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมสืบสานปัญญา 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมสืบสานปัญญา 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมสืบสานปัญญา 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]