งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง สมุดอนุสรณ์ฯ 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง สมุดอนุสรณ์ฯ 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 2 ห้อง ประชุม ICT 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 2 ห้อง ประชุม ICT 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง สมุดอนุสรณ์ฯ 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง เรียนภาษาจีน 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]