งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง เรียนภาษาจีน 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง เรียนภาษาจีน 6 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]