งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เต้นท์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 ให้นำปลั๊กไฟ และอุปกรณ์มาเอง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เต้นท์ 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 1 ชั้นบน โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 1 ชั้นบน โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์ 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 1 ชั้นบน โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 1 ชั้นบน โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องสมุด 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]