งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.5/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.5/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง MEP ห้อง 3/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง MEP ห้อง 1/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง 3/5 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง 3/3 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.3/3 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.3/4 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.3/4 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]