งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5-6 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3-4 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.2/1,2/2,2/3 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.2/4 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.1/2,1/3 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ชั้น 1 ห้องสมุดสารานุกรมไทย 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ชั้น 1 ห้องสมุดสารานุกรมไทย 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง หน้าห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง หน้าห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 6 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]