งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องนาฏศิลป์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องนาฏศิลป์ 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30 น.
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ิอาคารศรีเสริมกสืกร ห้องนาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2560 09.00-12.30น
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องภาษาไทย 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องทัศนศิลป์ 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องนาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องนาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร ห้องทัศนศิลป์ 6 ต.ค. 2560 09.00-12.30 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/4และ ป.5/2 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/5และ ป.4/6 5 ต.ค. 2560 09.00-12.30 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/5และ ป.4/6 6 ต.ค. 2560 09.00 -12.30น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/5และ ป.4/6 6 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงอาหาร 6 ต.ค. 2560 09.00 -12.30น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]