แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชานุบาล 57 32 56.14% 15 26.32% 9 15.79% 1 1.75% 57
2 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 37 21 58.33% 10 27.78% 3 8.33% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 33 21 63.64% 7 21.21% 5 15.15% 0 0% 33
4 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 33 21 65.63% 7 21.88% 4 12.5% 0 0% 32
5 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 52 18 38.3% 14 29.79% 12 25.53% 3 6.38% 47
6 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 31 16 53.33% 8 26.67% 5 16.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 35 15 48.39% 6 19.35% 6 19.35% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนบ้านตอง 21 15 75% 2 10% 3 15% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 20 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
10 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 24 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
11 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 26 12 50% 7 29.17% 5 20.83% 0 0% 24
12 โรงเรียนบ้านสองแคว 18 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนซินจง 26 11 42.31% 9 34.62% 4 15.38% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 23 11 47.83% 7 30.43% 2 8.7% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านวังยาว 21 11 52.38% 5 23.81% 4 19.05% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 24 11 52.38% 2 9.52% 8 38.1% 0 0% 21
18 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 19 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 23 9 45% 7 35% 4 20% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 22 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
21 โรงเรียนบ้านปงสนุก 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านสันทะ 18 9 50% 2 11.11% 6 33.33% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านสาลี่ 16 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
26 โรงเรียนบ้านพรหม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 20 7 35% 5 25% 5 25% 3 15% 20
28 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 22 7 36.84% 3 15.79% 6 31.58% 3 15.79% 19
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 16 7 43.75% 3 18.75% 6 37.5% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 15 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านเรือง 19 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 18
33 โรงเรียนบ้านคำเรือง 15 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 17 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
35 โรงเรียนบ้านนา 15 6 42.86% 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 14
36 โรงเรียนภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 15 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 15 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 12 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านวังตาว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 18 5 29.41% 7 41.18% 1 5.88% 4 23.53% 17
42 โรงเรียนบ้านนาไค้ 14 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 12 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 14 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
45 โรงเรียนบ้านผาตูบ 11 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 14 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 9 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 0 0% 9
51 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 24 4 17.39% 8 34.78% 9 39.13% 2 8.7% 23
53 โรงเรียนปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 13 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
54 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านถืมตอง,โรงเรียนบ้านสะเนียน 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านปางสา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 5 38.46% 13
59 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
60 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านธงหลวง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านฟ้า 11 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านก้อ 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านเชตวัน 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านปางช้าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 7 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา,โรงเรียนวัดท่าข้าม 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านนาก้า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านผาขวาง 12 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านปิงใน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนนิธิวิทย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านน้ำลี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
90 โรงเรียนภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนบ้านนาผา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนไตรธารวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
101 โรงเรียนบ้านต้าม 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 9 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านนายาง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านเปา 9 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
105 โรงเรียนบ้านสบยาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านชมพู 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านศาลา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านบุ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านนาเคียน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านเป้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านแคว้ง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
121 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านนาคา 10 0 0% 5 50% 2 20% 3 30% 10
125 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 12 0 0% 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 12
126 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
127 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
128 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 10 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
129 โรงเรียนบ้านนากอก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านส้าน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนพระคุณานุบาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 6 0 0% 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนบ้านวังหมอ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านครกคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น,โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านสถาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านสาคร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
158 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนบ้านเชียงของ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]