เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน    
2 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน    
3 นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน    
4 นางอรวรรณ ติลสาร เจ้าหน้าที่ สพป.น่าน เขต 1 ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]