สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 32 15 9 1 56
2 น่านคริสเตียนศึกษา 21 7 5 0 33
3 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 19 6 3 2 28
4 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 18 7 3 0 28
5 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 17 13 12 3 42
6 จอมจันทร์วิทยาคาร 15 8 5 1 28
7 บ้านศรีนาม่าน 14 6 4 4 24
8 ประกิตเวชศักดิ์ 13 3 3 2 19
9 บ้านตอง 12 2 3 0 17
10 บ้านน้ำโค้ง 12 2 2 0 16
11 ซินจง 11 9 4 2 24
12 บ้านวังยาว 11 5 4 1 20
13 ชุมชนบ้านนาคา 10 7 2 3 19
14 ชุมชนบ้านอ้อย 10 6 2 2 18
15 บ้านสองแคว 10 4 0 2 14
16 บ้านห้วยแฮ้ว 9 7 5 0 21
17 บ้านดู่พงษ์ 9 7 3 0 19
18 บ้านท่ามงคล 9 4 3 3 16
19 ป่าแลวหลวงวิทยา 9 2 8 0 19
20 บ้านสันทะ 9 1 6 1 16
21 ทุ่งศรีทอง 8 3 2 1 13
22 บ้านน้ำงาว 7 5 5 3 17
23 บ้านน้ำครกใหม่ 7 3 6 3 16
24 ชุมชนบ้านหลวง 7 3 6 0 16
25 บ้านปงสนุก 7 3 0 0 10
26 บ้านเรือง 6 7 4 1 17
27 บ้านซาวหลวง 6 2 4 2 12
28 บ้านห้วยมอญ 6 2 0 1 8
29 บ้านคำเรือง 6 1 5 0 12
30 บ้านสาลี่ 5 5 2 0 12
31 บ้านขึ่งงามมงคล 5 5 1 1 11
32 บ้านนาไค้ 5 5 0 2 10
33 บ้านทุ่งน้อย 5 4 2 3 11
34 บ้านนา 5 3 5 0 13
35 บ้านปางเป๋ย 5 3 3 1 11
36 บ้านร่มเกล้า 5 3 3 0 11
37 ภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 5 3 2 0 10
38 ชุมชนบ้านใหม่ 5 3 0 1 8
39 บ้านหาดเค็ด 5 2 3 3 10
40 บ้านผาตูบ 5 2 3 0 10
41 ราษฎร์รัฐพัฒนา 5 2 1 1 8
42 บ้านน้ำเกี๋ยน 5 1 4 1 10
43 บ้านฮากฮาน 5 1 2 0 8
44 พรรณทิพย์วิทยา 5 1 2 0 8
45 บ้านพื้ใต้ 5 1 1 0 7
46 บ้านพรหม 5 1 1 0 7
47 บ้านปิงหลวง 5 0 4 0 9
48 ห้วยละเบ้ายา 5 0 1 0 6
49 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 4 7 2 0 13
50 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 4 4 1 0 9
51 บ้านถืมตอง,บ้านสะเนียน 4 3 2 2 9
52 บ้านใหม่ 4 3 1 5 8
53 ราชประชานุเคราะห์ 56 4 3 1 3 8
54 บ้านบ่อหอย 4 3 1 0 8
55 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 4 2 2 0 8
56 ตาลชุมศึกษาลัย 4 2 0 0 6
57 บ้านวังตาว 4 2 0 0 6
58 อนุบาลอยู่วิทยา 4 1 3 1 8
59 บ้านน้ำมวบ 3 6 9 2 18
60 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 3 6 1 4 10
61 บ้านน้ำตวง 3 4 2 0 9
62 บ้านฟ้า 3 4 1 1 8
63 บ้านเชตวัน 3 2 1 1 6
64 ภูเค็งพัฒนา 3 2 1 1 6
65 บ้านค้างอ้อย 3 2 1 0 6
66 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 3 1 2 1 6
67 บ้านธงหลวง 3 1 1 0 5
68 บ้านห้วยบง 3 0 2 0 5
69 บ้านน้ำลัด 3 0 1 1 4
70 บ้านนาก้า 3 0 0 1 3
71 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 3 0 0 0 3
72 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 3 0 0 0 3
73 บ้านผาขวาง 2 5 3 1 10
74 บ้านก้อ 2 4 4 1 10
75 บ้านหัวเมือง 2 3 3 0 8
76 บ้านปิงใน 2 3 1 0 6
77 บ้านแม่ขะนิง 2 2 2 1 6
78 บ้านปางสา 2 2 2 0 6
79 นิธิวิทย์ 2 2 0 0 4
80 บ้านดอนไพรวัลย์ 2 2 0 0 4
81 บ้านน้ำลี 2 2 0 0 4
82 ภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 2 1 2 1 5
83 บ้านนาเหลืองไชยราม 2 1 1 2 4
84 บ้านปางช้าง 2 1 1 0 4
85 ชุมชนบ้านนาทะนุง 2 1 1 0 4
86 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 2 1 0 1 3
87 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2 1 0 0 3
88 บ้านน้ำอูน 2 1 0 0 3
89 บ้านห้วยไฮ 2 0 3 0 5
90 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา,วัดท่าข้าม 2 0 2 1 4
91 บ้านน้ำแพะ 2 0 1 2 3
92 บ้านไชยสถาน 1 4 2 0 7
93 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 1 4 1 1 6
94 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 3 1 0 5
95 บ้านนายาง 1 2 3 0 6
96 บ้านเปา 1 2 1 3 4
97 บ้านน้ำปูน 1 2 0 0 3
98 บ้านศาลา 1 2 0 0 3
99 บ้านม่วงใหม่ 1 1 2 0 4
100 บ้านนาผา 1 1 1 2 3
101 บ้านน้ำแก่นเหนือ 1 1 1 2 3
102 บ้านสบยาง 1 1 1 0 3
103 ริมฝั่งว้าวิทยา 1 1 0 0 2
104 บ้านน้ำเลา 1 1 0 0 2
105 บ้านบุ้ง 1 1 0 0 2
106 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
107 บ้านสันติภาพ 1 0 4 0 5
108 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 0 3 0 4
109 บ้านนาเคียน 1 0 2 0 3
110 บ้านหัวเวียงเหนือ 1 0 2 0 3
111 บ้านม่วงตึ๊ด 1 0 1 0 2
112 บ้านเป้า 1 0 1 0 2
113 บ้านแคว้ง 1 0 0 2 1
114 บ้านท่าลี่ 1 0 0 1 1
115 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 0 1
116 บ้านต้าม 1 0 0 0 1
117 บ้านนาหล่าย 1 0 0 0 1
118 บ้านน้ำเคิม 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยนาย 1 0 0 0 1
120 บ้านนาคา 0 5 2 3 7
121 บ้านผาสิงห์ 0 3 7 2 10
122 บ้านฝั่งหมิ่น 0 3 0 0 3
123 อนุบาลเมืองลี 0 2 2 0 4
124 บ้านน้ำปาย 0 2 1 0 3
125 บ้านนากอก 0 2 1 0 3
126 บ้านน้ำพุ 0 2 1 0 3
127 บ้านป่าสัก 0 2 0 1 2
128 บ้านชมพู 0 2 0 0 2
129 บ้านโป่งคำ 0 1 3 0 4
130 บ้านทัพม่าน 0 1 2 1 3
131 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 1 2 0 3
132 หาดทรายทองวิทยาคาร 0 1 1 2 2
133 ไตรธารวิทยา 0 1 1 0 2
134 บ้านห้วยส้ม 0 1 1 0 2
135 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 1 1 0 2
136 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 1 0 1 1
137 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 1 0 0 1
138 บ้านสะละภูเวียง 0 1 0 0 1
139 บ้านเมืองจัง 0 1 0 0 1
140 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 0 1
141 บ้านศรีเกิด 0 1 0 0 1
142 บ้านส้าน 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 0 1 0 0 1
144 พระคุณานุบาล 0 1 0 0 1
145 ห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 0 0 5 1 5
146 บ้านวังหมอ 0 0 2 0 2
147 บ้านศรีนาชื่น 0 0 2 0 2
148 บ้านพืชเจริญ 0 0 1 1 1
149 บ้านครกคำ 0 0 1 0 1
150 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 1 0 1
151 บ้านป่าแดด 0 0 1 0 1
152 บ้านสถาน 0 0 1 0 1
153 บ้านสาคร 0 0 1 0 1
154 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 1 0 1
155 บ้านห้วยเลา 0 0 1 0 1
156 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำพาง 0 0 0 1 0
158 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 1 0
159 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0
รวม 573 351 287 110 1,321