สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 18 8 8 34 32 15 9 1 56
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 3 8 20 18 14 12 3 44
3 น่านคริสเตียนศึกษา 8 4 8 20 21 7 5 0 33
4 บ้านน้ำโค้ง 8 4 3 15 14 3 2 0 19
5 บ้านสองแคว 8 2 4 14 12 4 0 2 16
6 จอมจันทร์วิทยาคาร 6 3 4 13 16 8 5 1 29
7 บ้านวังยาว 6 2 1 9 11 5 4 1 20
8 บ้านศรีนาม่าน 5 10 3 18 15 6 6 4 27
9 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 5 9 3 17 21 10 3 2 34
10 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 5 5 6 16 21 7 4 0 32
11 บ้านตอง 5 3 5 13 15 2 3 0 20
12 บ้านปงสนุก 5 3 0 8 9 3 0 0 12
13 บ้านสันทะ 5 1 2 8 9 2 6 1 17
14 บ้านพรหม 5 1 1 7 8 1 1 0 10
15 บ้านดู่พงษ์ 5 1 0 6 9 7 4 0 20
16 บ้านนา 5 1 0 6 6 3 5 0 14
17 บ้านห้วยแฮ้ว 4 4 3 11 12 7 5 0 24
18 ป่าแลวหลวงวิทยา 4 3 1 8 11 2 8 0 21
19 ประกิตเวชศักดิ์ 4 2 3 9 13 3 3 2 19
20 ราษฎร์รัฐพัฒนา 4 2 1 7 9 2 1 1 12
21 ทุ่งศรีทอง 4 1 4 9 10 4 3 1 17
22 บ้านหาดเค็ด 4 1 0 5 5 2 3 3 10
23 ซินจง 3 3 5 11 11 9 4 2 24
24 บ้านท่ามงคล 3 2 2 7 9 5 3 3 17
25 บ้านพื้ใต้ 3 0 4 7 5 1 1 0 7
26 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 0 1 4 5 1 4 1 10
27 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 3 0 1 4 3 3 1 0 7
28 บ้านห้วยมอญ 3 0 0 3 6 2 0 1 8
29 บ้านปิงหลวง 3 0 0 3 5 0 4 0 9
30 ชุมชนบ้านอ้อย 2 6 3 11 11 6 2 2 19
31 บ้านสาลี่ 2 5 0 7 8 5 2 0 15
32 บ้านปางเป๋ย 2 4 1 7 7 3 3 1 13
33 บ้านร่มเกล้า 2 3 3 8 7 4 3 0 14
34 บ้านทุ่งน้อย 2 3 0 5 6 4 2 3 12
35 ชุมชนบ้านนาคา 2 2 2 6 11 7 2 3 20
36 บ้านน้ำงาว 2 2 2 6 7 5 5 3 17
37 บ้านน้ำครกใหม่ 2 2 1 5 7 3 6 3 16
38 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2 2 0 4 4 1 3 1 8
39 บ้านขึ่งงามมงคล 2 1 3 6 8 5 2 1 15
40 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 2 1 3 6 5 7 1 4 13
41 ห้วยละเบ้ายา 2 1 1 4 5 0 1 0 6
42 บ้านแม่ขะนิง 2 1 0 3 4 3 2 1 9
43 บ้านเชตวัน 2 0 2 4 3 4 2 1 9
44 ชุมชนบ้านหลวง 2 0 1 3 7 3 6 0 16
45 บ้านปางช้าง 2 0 1 3 3 2 1 0 6
46 บ้านปางสา 2 0 0 2 4 3 2 0 9
47 บ้านเรือง 1 4 2 7 6 7 4 1 17
48 ราชประชานุเคราะห์ 56 1 3 1 5 4 3 1 3 8
49 ภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 1 3 0 4 6 3 2 0 11
50 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 2 3 6 4 4 1 0 9
51 บ้านก้อ 1 2 2 5 3 4 4 1 11
52 บ้านวังตาว 1 2 1 4 6 2 0 0 8
53 ไตรธารวิทยา 1 2 0 3 2 1 1 0 4
54 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 3 5 6 3 0 1 9
55 บ้านฟ้า 1 1 2 4 3 5 1 1 9
56 บ้านไชยสถาน 1 1 2 4 1 4 2 0 7
57 บ้านคำเรือง 1 1 1 3 6 4 5 0 15
58 ตาลชุมศึกษาลัย 1 1 1 3 4 2 0 0 6
59 บ้านห้วยบง 1 1 1 3 3 0 2 0 5
60 บ้านน้ำลัด 1 1 1 3 3 0 1 1 4
61 บ้านนาไค้ 1 1 0 2 5 5 0 2 10
62 บ้านสันติภาพ 1 1 0 2 3 0 4 0 7
63 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
65 บ้านโป่งคำ 1 1 0 2 2 1 3 0 6
66 บ้านนาผา 1 1 0 2 2 1 1 2 4
67 บ้านผาตูบ 1 0 3 4 5 2 3 0 10
68 ภูเค็งพัฒนา 1 0 3 4 4 2 1 1 7
69 บ้านบ่อหอย 1 0 1 2 5 3 1 0 9
70 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา,วัดท่าข้าม 1 0 1 2 3 0 2 1 5
71 บ้านสบยาง 1 0 1 2 1 2 1 0 4
72 บ้านฮากฮาน 1 0 0 1 5 1 2 0 8
73 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 0 1 4 2 2 0 8
74 บ้านธงหลวง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
75 บ้านปิงใน 1 0 0 1 2 3 1 0 6
76 ภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 1 0 0 1 2 1 2 1 5
77 บ้านเปา 1 0 0 1 1 2 1 3 4
78 บ้านน้ำปูน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านน้ำมวบ 0 2 0 2 4 8 9 2 21
82 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 0 2 0 2 4 7 2 0 13
83 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 2 0 2 3 1 3 0 7
84 นิธิวิทย์ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
85 บ้านดอนไพรวัลย์ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
86 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 2 0 2 0 2 0 0 2
87 บ้านถืมตอง,บ้านสะเนียน 0 1 5 6 4 3 2 2 9
88 พรรณทิพย์วิทยา 0 1 3 4 5 1 2 0 8
89 อนุบาลอยู่วิทยา 0 1 3 4 4 1 3 1 8
90 บ้านซาวหลวง 0 1 2 3 6 2 4 2 12
91 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 2 3 2 2 1 0 5
92 บ้านน้ำตวง 0 1 1 2 3 5 2 0 10
93 บ้านน้ำแพะ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
94 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
95 บ้านค้างอ้อย 0 1 0 1 3 2 1 0 6
96 บ้านนาก้า 0 1 0 1 3 0 0 1 3
97 บ้านหัวเมือง 0 1 0 1 2 3 3 0 8
98 บ้านน้ำลี 0 1 0 1 2 2 0 0 4
99 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 1 0 1 2 1 1 2 4
100 บ้านน้ำเคิม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านศาลา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
102 บ้านนาเคียน 0 1 0 1 1 0 2 0 3
103 บ้านหัวเวียงเหนือ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
104 บ้านแคว้ง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
105 บ้านนาคา 0 1 0 1 0 5 2 3 7
106 หาดทรายทองวิทยาคาร 0 1 0 1 0 2 1 2 3
107 บ้านน้ำปาย 0 1 0 1 0 2 1 0 3
108 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 0 2 2 2 1 1 2 4
109 บ้านใหม่ 0 0 1 1 4 3 1 5 8
110 บ้านน้ำอูน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
111 บ้านท่าลี่ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
112 บ้านน้ำเลา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 บ้านผาสิงห์ 0 0 1 1 0 3 7 2 10
114 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 0 2 0 1 2
115 บ้านห้วยส้ม 0 0 1 1 0 1 1 0 2
116 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 3 4 2 1 9
117 บ้านผาขวาง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
118 ชุมชนบ้านนาทะนุง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
119 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 2 0 3 0 5
121 บ้านต้าม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 บ้านนายาง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
123 บ้านชมพู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
125 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 บ้านบุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 3 2 0 5
132 อนุบาลเมืองลี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
133 บ้านนากอก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
134 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
135 บ้านทัพม่าน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
136 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
137 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
139 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 ห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 0 0 0 0 0 0 5 1 5
146 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
147 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 บ้านห้วยเลา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
149 บ้านพืชเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
150 บ้านครกคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านสถาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านสาคร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำพาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 175 160 556 654 382 300 110 1,336