สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 18 8 8 34 32 15 9 1 56
2 น่านคริสเตียนศึกษา 8 4 8 20 21 7 5 0 33
3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 3 8 19 17 13 12 3 42
4 บ้านน้ำโค้ง 8 2 2 12 12 2 2 0 16
5 บ้านสองแคว 7 2 3 12 10 4 0 2 14
6 บ้านวังยาว 6 2 1 9 11 5 4 1 20
7 บ้านศรีนาม่าน 5 10 2 17 14 6 4 4 24
8 จอมจันทร์วิทยาคาร 5 3 4 12 15 8 5 1 28
9 บ้านสันทะ 5 1 1 7 9 1 6 1 16
10 บ้านดู่พงษ์ 5 1 0 6 9 7 3 0 19
11 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 4 9 3 16 19 6 3 2 28
12 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 4 4 5 13 18 7 3 0 28
13 ป่าแลวหลวงวิทยา 4 3 0 7 9 2 8 0 19
14 ประกิตเวชศักดิ์ 4 2 3 9 13 3 3 2 19
15 บ้านปงสนุก 4 2 0 6 7 3 0 0 10
16 บ้านนา 4 1 0 5 5 3 5 0 13
17 บ้านหาดเค็ด 4 1 0 5 5 2 3 3 10
18 ซินจง 3 3 5 11 11 9 4 2 24
19 บ้านตอง 3 3 4 10 12 2 3 0 17
20 บ้านห้วยแฮ้ว 3 2 3 8 9 7 5 0 21
21 บ้านท่ามงคล 3 2 2 7 9 4 3 3 16
22 บ้านพื้ใต้ 3 0 4 7 5 1 1 0 7
23 ทุ่งศรีทอง 3 0 3 6 8 3 2 1 13
24 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 0 1 4 5 1 4 1 10
25 บ้านห้วยมอญ 3 0 0 3 6 2 0 1 8
26 บ้านปิงหลวง 3 0 0 3 5 0 4 0 9
27 ชุมชนบ้านอ้อย 2 6 3 11 10 6 2 2 18
28 บ้านทุ่งน้อย 2 3 0 5 5 4 2 3 11
29 ชุมชนบ้านนาคา 2 2 2 6 10 7 2 3 19
30 บ้านน้ำงาว 2 2 2 6 7 5 5 3 17
31 บ้านน้ำครกใหม่ 2 2 1 5 7 3 6 3 16
32 บ้านร่มเกล้า 2 1 2 5 5 3 3 0 11
33 บ้านพรหม 2 1 1 4 5 1 1 0 7
34 ห้วยละเบ้ายา 2 1 1 4 5 0 1 0 6
35 ราษฎร์รัฐพัฒนา 2 1 0 3 5 2 1 1 8
36 ชุมชนบ้านหลวง 2 0 1 3 7 3 6 0 16
37 บ้านเชตวัน 2 0 1 3 3 2 1 1 6
38 บ้านเรือง 1 4 2 7 6 7 4 1 17
39 บ้านสาลี่ 1 4 0 5 5 5 2 0 12
40 บ้านปางเป๋ย 1 3 1 5 5 3 3 1 11
41 ราชประชานุเคราะห์ 56 1 3 1 5 4 3 1 3 8
42 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 2 3 6 4 4 1 0 9
43 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 2 4 5 3 0 1 8
44 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1 1 2 4 3 6 1 4 10
45 บ้านฟ้า 1 1 2 4 3 4 1 1 8
46 บ้านก้อ 1 1 2 4 2 4 4 1 10
47 บ้านไชยสถาน 1 1 2 4 1 4 2 0 7
48 ตาลชุมศึกษาลัย 1 1 1 3 4 2 0 0 6
49 บ้านห้วยบง 1 1 1 3 3 0 2 0 5
50 บ้านน้ำลัด 1 1 1 3 3 0 1 1 4
51 บ้านคำเรือง 1 1 0 2 6 1 5 0 12
52 บ้านนาไค้ 1 1 0 2 5 5 0 2 10
53 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1 1 0 2 3 1 2 1 6
54 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
56 บ้านแม่ขะนิง 1 1 0 2 2 2 2 1 6
57 บ้านผาตูบ 1 0 3 4 5 2 3 0 10
58 บ้านขึ่งงามมงคล 1 0 1 2 5 5 1 1 11
59 บ้านบ่อหอย 1 0 1 2 4 3 1 0 8
60 บ้านวังตาว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
61 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 0 1 2 1 3 1 0 5
62 บ้านฮากฮาน 1 0 0 1 5 1 2 0 8
63 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 0 1 4 2 2 0 8
64 บ้านธงหลวง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
65 บ้านปิงใน 1 0 0 1 2 3 1 0 6
66 ภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 1 0 0 1 2 1 2 1 5
67 บ้านเปา 1 0 0 1 1 2 1 3 4
68 บ้านน้ำปูน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
69 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 ภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 0 3 0 3 5 3 2 0 10
71 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 0 2 0 2 4 7 2 0 13
72 นิธิวิทย์ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
73 บ้านดอนไพรวัลย์ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
74 บ้านถืมตอง,บ้านสะเนียน 0 1 5 6 4 3 2 2 9
75 พรรณทิพย์วิทยา 0 1 3 4 5 1 2 0 8
76 อนุบาลอยู่วิทยา 0 1 3 4 4 1 3 1 8
77 บ้านซาวหลวง 0 1 2 3 6 2 4 2 12
78 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
79 บ้านน้ำแพะ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
80 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
81 บ้านน้ำมวบ 0 1 0 1 3 6 9 2 18
82 บ้านน้ำตวง 0 1 0 1 3 4 2 0 9
83 บ้านค้างอ้อย 0 1 0 1 3 2 1 0 6
84 บ้านนาก้า 0 1 0 1 3 0 0 1 3
85 บ้านหัวเมือง 0 1 0 1 2 3 3 0 8
86 บ้านน้ำลี 0 1 0 1 2 2 0 0 4
87 บ้านศาลา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
88 บ้านนาผา 0 1 0 1 1 1 1 2 3
89 บ้านนาเคียน 0 1 0 1 1 0 2 0 3
90 บ้านหัวเวียงเหนือ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
91 บ้านแคว้ง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
92 บ้านนาคา 0 1 0 1 0 5 2 3 7
93 บ้านน้ำปาย 0 1 0 1 0 2 1 0 3
94 ไตรธารวิทยา 0 1 0 1 0 1 1 0 2
95 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
96 ภูเค็งพัฒนา 0 0 3 3 3 2 1 1 6
97 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 0 2 2 2 1 1 2 4
98 บ้านใหม่ 0 0 1 1 4 3 1 5 8
99 บ้านปางช้าง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
100 บ้านน้ำอูน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
101 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา,วัดท่าข้าม 0 0 1 1 2 0 2 1 4
102 บ้านสบยาง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
103 บ้านน้ำเลา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านผาสิงห์ 0 0 1 1 0 3 7 2 10
105 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 0 2 0 1 2
106 บ้านห้วยส้ม 0 0 1 1 0 1 1 0 2
107 บ้านผาขวาง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
108 บ้านปางสา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
109 ชุมชนบ้านนาทะนุง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
110 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
111 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 2 0 3 0 5
112 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
113 บ้านนายาง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
114 บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
115 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
116 บ้านบุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านสันติภาพ 0 0 0 0 1 0 4 0 5
119 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 0 0 0 1 0 3 0 4
120 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านท่าลี่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านต้าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านน้ำเคิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 อนุบาลเมืองลี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
129 บ้านนากอก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
130 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 บ้านชมพู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านโป่งคำ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
133 บ้านทัพม่าน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
134 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
135 หาดทรายทองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 2 2
136 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 ห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 0 0 0 0 0 0 5 1 5
146 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
147 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 บ้านพืชเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 บ้านครกคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านสถาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านสาคร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านห้วยเลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำพาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 148 141 473 573 351 287 110 1,211