สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 32 15 9 1 56
2 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 21 10 3 2 34
3 น่านคริสเตียนศึกษา 21 7 5 0 33
4 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 21 7 4 0 32
5 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 18 14 12 3 44
6 จอมจันทร์วิทยาคาร 16 8 5 1 29
7 บ้านศรีนาม่าน 15 6 6 4 27
8 บ้านตอง 15 2 3 0 20
9 บ้านน้ำโค้ง 14 3 2 0 19
10 ประกิตเวชศักดิ์ 13 3 3 2 19
11 บ้านห้วยแฮ้ว 12 7 5 0 24
12 บ้านสองแคว 12 4 0 2 16
13 ซินจง 11 9 4 2 24
14 ชุมชนบ้านนาคา 11 7 2 3 20
15 ชุมชนบ้านอ้อย 11 6 2 2 19
16 บ้านวังยาว 11 5 4 1 20
17 ป่าแลวหลวงวิทยา 11 2 8 0 21
18 ทุ่งศรีทอง 10 4 3 1 17
19 บ้านดู่พงษ์ 9 7 4 0 20
20 บ้านท่ามงคล 9 5 3 3 17
21 บ้านปงสนุก 9 3 0 0 12
22 บ้านสันทะ 9 2 6 1 17
23 ราษฎร์รัฐพัฒนา 9 2 1 1 12
24 บ้านขึ่งงามมงคล 8 5 2 1 15
25 บ้านสาลี่ 8 5 2 0 15
26 บ้านพรหม 8 1 1 0 10
27 บ้านน้ำงาว 7 5 5 3 17
28 บ้านร่มเกล้า 7 4 3 0 14
29 บ้านน้ำครกใหม่ 7 3 6 3 16
30 ชุมชนบ้านหลวง 7 3 6 0 16
31 บ้านปางเป๋ย 7 3 3 1 13
32 บ้านเรือง 6 7 4 1 17
33 บ้านคำเรือง 6 4 5 0 15
34 บ้านทุ่งน้อย 6 4 2 3 12
35 บ้านนา 6 3 5 0 14
36 ภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 6 3 2 0 11
37 ชุมชนบ้านใหม่ 6 3 0 1 9
38 บ้านซาวหลวง 6 2 4 2 12
39 บ้านห้วยมอญ 6 2 0 1 8
40 บ้านวังตาว 6 2 0 0 8
41 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 5 7 1 4 13
42 บ้านนาไค้ 5 5 0 2 10
43 บ้านบ่อหอย 5 3 1 0 9
44 บ้านหาดเค็ด 5 2 3 3 10
45 บ้านผาตูบ 5 2 3 0 10
46 บ้านน้ำเกี๋ยน 5 1 4 1 10
47 บ้านฮากฮาน 5 1 2 0 8
48 พรรณทิพย์วิทยา 5 1 2 0 8
49 บ้านพื้ใต้ 5 1 1 0 7
50 บ้านปิงหลวง 5 0 4 0 9
51 ห้วยละเบ้ายา 5 0 1 0 6
52 บ้านน้ำมวบ 4 8 9 2 21
53 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 4 7 2 0 13
54 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 4 4 1 0 9
55 บ้านถืมตอง,บ้านสะเนียน 4 3 2 2 9
56 บ้านแม่ขะนิง 4 3 2 1 9
57 บ้านปางสา 4 3 2 0 9
58 บ้านใหม่ 4 3 1 5 8
59 ราชประชานุเคราะห์ 56 4 3 1 3 8
60 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 4 2 2 0 8
61 ภูเค็งพัฒนา 4 2 1 1 7
62 ตาลชุมศึกษาลัย 4 2 0 0 6
63 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 4 1 3 1 8
64 อนุบาลอยู่วิทยา 4 1 3 1 8
65 บ้านธงหลวง 4 1 1 0 6
66 บ้านน้ำตวง 3 5 2 0 10
67 บ้านฟ้า 3 5 1 1 9
68 บ้านก้อ 3 4 4 1 11
69 บ้านเชตวัน 3 4 2 1 9
70 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 3 4 2 1 9
71 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 3 3 1 0 7
72 บ้านปางช้าง 3 2 1 0 6
73 บ้านค้างอ้อย 3 2 1 0 6
74 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 3 1 3 0 7
75 บ้านสันติภาพ 3 0 4 0 7
76 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา,วัดท่าข้าม 3 0 2 1 5
77 บ้านห้วยบง 3 0 2 0 5
78 บ้านน้ำลัด 3 0 1 1 4
79 บ้านนาก้า 3 0 0 1 3
80 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 3 0 0 0 3
81 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 3 0 0 0 3
82 บ้านผาขวาง 2 5 3 1 10
83 บ้านหัวเมือง 2 3 3 0 8
84 บ้านปิงใน 2 3 1 0 6
85 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2 2 1 0 5
86 นิธิวิทย์ 2 2 0 0 4
87 บ้านดอนไพรวัลย์ 2 2 0 0 4
88 บ้านน้ำลี 2 2 0 0 4
89 บ้านโป่งคำ 2 1 3 0 6
90 ภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 2 1 2 1 5
91 บ้านนาผา 2 1 1 2 4
92 บ้านน้ำแก่นเหนือ 2 1 1 2 4
93 บ้านนาเหลืองไชยราม 2 1 1 2 4
94 ไตรธารวิทยา 2 1 1 0 4
95 ชุมชนบ้านนาทะนุง 2 1 1 0 4
96 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 2 1 0 1 3
97 บ้านน้ำเคิม 2 1 0 0 3
98 บ้านน้ำอูน 2 1 0 0 3
99 บ้านห้วยไฮ 2 0 3 0 5
100 บ้านน้ำแพะ 2 0 1 2 3
101 บ้านต้าม 2 0 0 0 2
102 บ้านไชยสถาน 1 4 2 0 7
103 บ้านนายาง 1 2 3 0 6
104 บ้านเปา 1 2 1 3 4
105 บ้านสบยาง 1 2 1 0 4
106 บ้านน้ำปูน 1 2 0 0 3
107 บ้านศาลา 1 2 0 0 3
108 บ้านชมพู 1 2 0 0 3
109 บ้านม่วงใหม่ 1 1 2 0 4
110 บ้านม่วงตึ๊ด 1 1 1 0 3
111 บ้านท่าลี่ 1 1 0 1 2
112 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 1 0 0 2
113 ริมฝั่งว้าวิทยา 1 1 0 0 2
114 บ้านน้ำเลา 1 1 0 0 2
115 บ้านบุ้ง 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
117 บ้านนาเคียน 1 0 2 0 3
118 บ้านหัวเวียงเหนือ 1 0 2 0 3
119 บ้านเป้า 1 0 1 0 2
120 บ้านแคว้ง 1 0 0 2 1
121 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 0 1
122 บ้านนาหล่าย 1 0 0 0 1
123 บ้านห้วยนาย 1 0 0 0 1
124 บ้านนาคา 0 5 2 3 7
125 บ้านผาสิงห์ 0 3 7 2 10
126 บ้านฝั่งหมิ่น 0 3 2 0 5
127 อนุบาลเมืองลี 0 2 2 0 4
128 หาดทรายทองวิทยาคาร 0 2 1 2 3
129 บ้านน้ำปาย 0 2 1 0 3
130 บ้านนากอก 0 2 1 0 3
131 บ้านน้ำพุ 0 2 1 0 3
132 บ้านป่าสัก 0 2 0 1 2
133 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 2 0 0 2
134 บ้านทัพม่าน 0 1 2 1 3
135 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 1 2 0 3
136 บ้านห้วยส้ม 0 1 1 0 2
137 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 1 1 0 2
138 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 1 0 1 1
139 บ้านสะละภูเวียง 0 1 0 0 1
140 บ้านเมืองจัง 0 1 0 0 1
141 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 0 1
142 บ้านศรีเกิด 0 1 0 0 1
143 บ้านส้าน 0 1 0 0 1
144 พระคุณานุบาล 0 1 0 0 1
145 ห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 0 0 5 1 5
146 บ้านวังหมอ 0 0 2 0 2
147 บ้านศรีนาชื่น 0 0 2 0 2
148 บ้านห้วยเลา 0 0 2 0 2
149 บ้านพืชเจริญ 0 0 1 1 1
150 บ้านครกคำ 0 0 1 0 1
151 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 1 0 1
152 บ้านป่าแดด 0 0 1 0 1
153 บ้านสถาน 0 0 1 0 1
154 บ้านสาคร 0 0 1 0 1
155 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 1 0 1
156 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำพาง 0 0 0 1 0
158 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 1 0
159 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 0
160 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0
รวม 654 382 300 110 1,336