สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ราชานุบาล 18 8 8 34
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 3 8 20
3 น่านคริสเตียนศึกษา 8 4 8 20
4 บ้านน้ำโค้ง 8 4 3 15
5 บ้านสองแคว 8 2 4 14
6 จอมจันทร์วิทยาคาร 6 3 4 13
7 บ้านวังยาว 6 2 1 9
8 บ้านศรีนาม่าน 5 10 3 18
9 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 5 9 3 17
10 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 5 5 6 16
11 บ้านตอง 5 3 5 13
12 บ้านปงสนุก 5 3 0 8
13 บ้านสันทะ 5 1 2 8
14 บ้านพรหม 5 1 1 7
15 บ้านดู่พงษ์ 5 1 0 6
16 บ้านนา 5 1 0 6
17 บ้านห้วยแฮ้ว 4 4 3 11
18 ป่าแลวหลวงวิทยา 4 3 1 8
19 ประกิตเวชศักดิ์ 4 2 3 9
20 ราษฎร์รัฐพัฒนา 4 2 1 7
21 ทุ่งศรีทอง 4 1 4 9
22 บ้านหาดเค็ด 4 1 0 5
23 ซินจง 3 3 5 11
24 บ้านท่ามงคล 3 2 2 7
25 บ้านพื้ใต้ 3 0 4 7
26 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 0 1 4
27 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 3 0 1 4
28 บ้านห้วยมอญ 3 0 0 3
29 บ้านปิงหลวง 3 0 0 3
30 ชุมชนบ้านอ้อย 2 6 3 11
31 บ้านสาลี่ 2 5 0 7
32 บ้านปางเป๋ย 2 4 1 7
33 บ้านร่มเกล้า 2 3 3 8
34 บ้านทุ่งน้อย 2 3 0 5
35 ชุมชนบ้านนาคา 2 2 2 6
36 บ้านน้ำงาว 2 2 2 6
37 บ้านน้ำครกใหม่ 2 2 1 5
38 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2 2 0 4
39 บ้านขึ่งงามมงคล 2 1 3 6
40 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 2 1 3 6
41 ห้วยละเบ้ายา 2 1 1 4
42 บ้านแม่ขะนิง 2 1 0 3
43 บ้านเชตวัน 2 0 2 4
44 ชุมชนบ้านหลวง 2 0 1 3
45 บ้านปางช้าง 2 0 1 3
46 บ้านปางสา 2 0 0 2
47 บ้านเรือง 1 4 2 7
48 ราชประชานุเคราะห์ 56 1 3 1 5
49 ภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 1 3 0 4
50 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 2 3 6
51 บ้านก้อ 1 2 2 5
52 บ้านวังตาว 1 2 1 4
53 ไตรธารวิทยา 1 2 0 3
54 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 3 5
55 บ้านฟ้า 1 1 2 4
56 บ้านไชยสถาน 1 1 2 4
57 บ้านคำเรือง 1 1 1 3
58 ตาลชุมศึกษาลัย 1 1 1 3
59 บ้านห้วยบง 1 1 1 3
60 บ้านน้ำลัด 1 1 1 3
61 บ้านนาไค้ 1 1 0 2
62 บ้านสันติภาพ 1 1 0 2
63 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 1 0 2
64 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 0 2
65 บ้านโป่งคำ 1 1 0 2
66 บ้านนาผา 1 1 0 2
67 บ้านผาตูบ 1 0 3 4
68 ภูเค็งพัฒนา 1 0 3 4
69 บ้านบ่อหอย 1 0 1 2
70 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา,วัดท่าข้าม 1 0 1 2
71 บ้านสบยาง 1 0 1 2
72 บ้านฮากฮาน 1 0 0 1
73 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 0 1
74 บ้านธงหลวง 1 0 0 1
75 บ้านปิงใน 1 0 0 1
76 ภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 1 0 0 1
77 บ้านเปา 1 0 0 1
78 บ้านน้ำปูน 1 0 0 1
79 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 1
80 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 1
81 บ้านน้ำมวบ 0 2 0 2
82 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 0 2 0 2
83 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 2 0 2
84 นิธิวิทย์ 0 2 0 2
85 บ้านดอนไพรวัลย์ 0 2 0 2
86 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 2 0 2
87 บ้านถืมตอง,บ้านสะเนียน 0 1 5 6
88 พรรณทิพย์วิทยา 0 1 3 4
89 อนุบาลอยู่วิทยา 0 1 3 4
90 บ้านซาวหลวง 0 1 2 3
91 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 2 3
92 บ้านน้ำตวง 0 1 1 2
93 บ้านน้ำแพะ 0 1 1 2
94 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 1 1 2
95 บ้านค้างอ้อย 0 1 0 1
96 บ้านนาก้า 0 1 0 1
97 บ้านหัวเมือง 0 1 0 1
98 บ้านน้ำลี 0 1 0 1
99 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 1 0 1
100 บ้านน้ำเคิม 0 1 0 1
101 บ้านศาลา 0 1 0 1
102 บ้านนาเคียน 0 1 0 1
103 บ้านหัวเวียงเหนือ 0 1 0 1
104 บ้านแคว้ง 0 1 0 1
105 บ้านนาคา 0 1 0 1
106 หาดทรายทองวิทยาคาร 0 1 0 1
107 บ้านน้ำปาย 0 1 0 1
108 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 0 2 2
109 บ้านใหม่ 0 0 1 1
110 บ้านน้ำอูน 0 0 1 1
111 บ้านท่าลี่ 0 0 1 1
112 บ้านน้ำเลา 0 0 1 1
113 บ้านผาสิงห์ 0 0 1 1
114 บ้านป่าสัก 0 0 1 1
115 บ้านห้วยส้ม 0 0 1 1
116 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0
117 บ้านผาขวาง 0 0 0 0
118 ชุมชนบ้านนาทะนุง 0 0 0 0
119 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 0 0 0 0
120 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0
121 บ้านต้าม 0 0 0 0
122 บ้านนายาง 0 0 0 0
123 บ้านชมพู 0 0 0 0
124 บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 0
125 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0
126 บ้านบุ้ง 0 0 0 0
127 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
128 บ้านเป้า 0 0 0 0
129 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0
130 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0
131 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 0 0
132 อนุบาลเมืองลี 0 0 0 0
133 บ้านนากอก 0 0 0 0
134 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0
135 บ้านทัพม่าน 0 0 0 0
136 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 0 0
137 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 0 0
138 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0 0
139 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0
140 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0
141 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0
142 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0
143 บ้านส้าน 0 0 0 0
144 พระคุณานุบาล 0 0 0 0
145 ห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 0 0 0 0
146 บ้านวังหมอ 0 0 0 0
147 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0
148 บ้านห้วยเลา 0 0 0 0
149 บ้านพืชเจริญ 0 0 0 0
150 บ้านครกคำ 0 0 0 0
151 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 0 0
152 บ้านป่าแดด 0 0 0 0
153 บ้านสถาน 0 0 0 0
154 บ้านสาคร 0 0 0 0
155 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0
156 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 0
157 บ้านน้ำพาง 0 0 0 0
158 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0
159 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0
160 บ้านเชียงของ 0 0 0 0
รวม 221 175 160 556

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]