งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ หอประชุม โรงเรียน
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)  อำเภอตาคลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                            
 ๐๘.๓๐ น.      คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน, ผู้บริหาร, ครู บุคลากรทางการศึกษา
                     และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนร่วมงาน
๐๙.๐๐ น.       ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
๐๙.๐๕ น.       พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน และนำเข้าสู่พิธีเปิด
๐๙.๐๙ น.       - เรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวทีพิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
                       จัดงานกล่าวรายงาน
                    - ประธานกล่าวเปิดงานประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดงาน
                       ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
                    - ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
๐๙.๓๐ น.        ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน
                     และกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ
 
 
การแต่งกายพิธีเปิดงาน

              ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมวัดสว่างวงษ์
              วันที่  9  ตุลาคม   2560   ชุดสุภาพไว้ทุกข์
                              
            
การแข่งขันคอมพิวเตอร์

หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และเด็กเรียนร่วมทุกรายการ
     1. รัชการที่ 9
     2. ประเพณี
     3. สัตว์สวยป่างาม
     4. ภาวะโลกร้อน

การแข่งขันกิจกรรม 
     - การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
     -  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
     - การแข่งขันการสร้าง Webpage 
     - การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ใช้หัวข้อดังนี้
     1. รัชการที่ 9
     2. แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์

    หมายเหตุ  จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          -  โครงงานคุณธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3, 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้ส่งเล่มรายงานในวันแข่งขัน 5 เล่ม
          -  โต๊ะนำเสนองานเป็นโต๊ะกลม  (โต๊ะจีน)
          -  ส่ง  DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น  5  แผ่น  และบทภาพยนตร์ 5 เล่ม ในวันแข่งขัน 
  ....
วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 18:59 น.
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
             กิจกรรม Cross Word ป.1-ป.6,ม.1-ม.3  ขอให้โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันของตนเองมาด้วย

กิจกรรมปฐมวัย
                  หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรม  การปั้นดินน้ำมันและการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
                       1. สัตว์สวยป่างาม
                       2. ประเพณีไทย
                       3. อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ

         หมายเหตุ  จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน
                             
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ตามมติที่ประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐เนื่องจากมีตัวแทนของกลุ่มเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน ทางคณะกรรมการพิจารณาจึงขอ        ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนดังต่อไปนี้ เข้าแข่งขันกิจกรรมตามรายการ                                             ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓                    เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค จังหวัดกำแพงเพชร
 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech) ชั้น ป.1 – 3
 
โรงเรียน
บ้านหนองหลวง
อนุบาลตากฟ้า
น้ำสาดกลาง
วัดจันเสน
วังวิทยา
  •  
บ้านเนินบ่อทอง
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดเวฬุวัน
เอกชน ๑
เอกชน ๒
 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech)  ชั้น ป.4 – 6
 
โรงเรียน
น้ำสาดกลาง
  •  
วัดจันเสน
บ้านโคกสะอาด
อนุบาลท่าตะโก
วัดดอนคา
อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
อนุบาลตาคลี
ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
เอกชน ๑
เอกชน ๒
 
 
         การแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  ชั้น  ป.4 – 6
 
โรงเรียน
อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
อนุบาลท่าตะโก
อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
วัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
วัดจันเสน
  •  
อนุบาลตากฟ้า
สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
เอกชน ๑
เอกชน ๒
 
การแข่งขัน Multi  Skills  Competition   ชั้น ป. 4 – 6
 
โรงเรียน
วัดดอนคา
อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
อนุบาลท่าตะโก
  1.  
บ้านโค้งสวอง
บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์)
บ้านโคกเจริญ
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
บ้านปากดง
ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
เอกชน ๑
เอกชน ๒
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 222
จำนวนทีม 1,423
จำนวนนักเรียน 3,344
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,233
จำนวนกรรมการ 1,217
ครู+นักเรียน 5,577
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,794
ประกาศผลแล้ว 230/236 (97.46%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 51
สัปดาห์ที่แล้ว 328
เดือนนี้ 499
เดือนที่แล้ว 491
ปีนี้ 990
ทั้งหมด 224,726