::sp-pck1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3.  265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8.  300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.  307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11.  309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12.  310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14.  312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15.  313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]