สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงาน สกสค.  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์  
4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า  
5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  
6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  
7 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]