งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 ( IEP) 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หััวข้อการแข่งขัน เศรษฐกิจพอเพียง
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 ( IEP) 17 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 2.หัวข้อการแข่งขัน วัฒนธรรมไทย
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 ( IEP) 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน เทคโนโลยีกับสังคมไทย
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 ( IEP) 18 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน ท้องถิ่นของเรา
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 ( IEP) 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 ( IEP) 17 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 ( IEP) 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน ท้องถิ่นของเรา
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 ( IEP) 18 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน การละเล่นไทย
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบัวหลวง ชั้น ล่าง ห้อง ศูนย์เรียนรวม 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบัวหลวง ชั้น ล่าง ห้อง ศูนย์เรียนรวม 17 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน วิถีไทย
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบัวหลวง ชั้น ล่าง ห้อง ศูนย์เรียนรวม 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน ท่องเที่ยวไทย
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบัวหลวง ชั้น ล่าง ห้อง ศูนย์เรียนรวม 18 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน นวัตกรรมสร้างชาติ
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ห้อง หน้าห้อง DLIT 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน ท้องถิ่นของเรา
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ห้อง หน้าห้อง DLIT 17 พ.ย. 2560 13.00-16.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน วิถีไทย
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคารบุนนาค ห้อง หน้าห้อง DLIT 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00 1.อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 2.ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.20 น. 3.หัวข้อการแข่งขัน สัตว์ป่าของไทย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]