แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 49 39 82.98% 4 8.51% 3 6.38% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 53 26 54.17% 8 16.67% 7 14.58% 7 14.58% 48
3 โรงเรียนอนุบาลวชิร 29 24 82.76% 5 17.24% 0 0% 0 0% 29
4 โรงเรียนบ้านหนองขาว 35 23 65.71% 5 14.29% 3 8.57% 4 11.43% 35
5 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 23 18 78.26% 2 8.7% 1 4.35% 2 8.7% 23
6 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 30 17 56.67% 7 23.33% 1 3.33% 5 16.67% 30
7 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 38 17 44.74% 6 15.79% 10 26.32% 5 13.16% 38
8 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 29 16 55.17% 9 31.03% 3 10.34% 1 3.45% 29
9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 29 15 51.72% 9 31.03% 3 10.34% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 33 15 45.45% 8 24.24% 6 18.18% 4 12.12% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 24 13 56.52% 6 26.09% 4 17.39% 0 0% 23
12 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 26 13 52% 6 24% 2 8% 4 16% 25
13 โรงเรียนบ้านหนองพง 23 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 32 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนวัดหนองหลวง 32 11 34.38% 8 25% 7 21.88% 6 18.75% 32
16 โรงเรียนบ้านหนองโสน 22 10 45.45% 6 27.27% 6 27.27% 0 0% 22
17 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
18 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 20 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 23 9 39.13% 6 26.09% 3 13.04% 5 21.74% 23
22 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
23 โรงเรียนบ้านหนองพระ 39 8 22.86% 13 37.14% 9 25.71% 5 14.29% 35
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 33 8 24.24% 7 21.21% 11 33.33% 7 21.21% 33
25 โรงเรียนวัดดงกลาง 23 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 22
26 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
29 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 24 7 33.33% 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 21
31 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 24 7 31.82% 3 13.64% 7 31.82% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 14 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนบ้านนิคม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
45 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 16 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
46 โรงเรียนบ้านหัวดง 15 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 16 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
49 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 4 25% 3 18.75% 8 50% 1 6.25% 16
51 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 18 4 22.22% 3 16.67% 6 33.33% 5 27.78% 18
52 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 12 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนวัดคลองโนน 14 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
57 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 11 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 0 0% 9
59 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโนนทอง 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 16 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
65 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 11 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 18 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 14
68 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดเนินปอ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดดงชะพลู 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดบ้านนา 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 7 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
73 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 12 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนวัดฆะมัง 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
78 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านป่าแซง 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
80 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
81 โรงเรียนบ้านสวนแตง 18 2 20% 0 0% 3 30% 5 50% 10
82 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 13 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
87 โรงเรียนวัดวังแดง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 12 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 12
90 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
96 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านวังทับยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนวัดวังตะขบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนบึงสีไฟ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 9 0 0% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
113 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านท่าแห 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
120 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนวัดเนินพยอม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
125 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านปากดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านเนินยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
135 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]