สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 33 80 53
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 18 21 21
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 32 27
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 14 23 18
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 4 7 4
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 12 29 21
8 100 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 30 64 44
9 101 โรงเรียนบึงสีไฟ 1 5 2
10 099 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 32 77 47
11 015 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 2 2
12 014 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง 0 0 0
13 016 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 12 17 12
14 017 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 6 12 10
15 018 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 3 2
16 019 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 9 22 16
17 022 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 9 16 14
18 023 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 3 5 3
19 030 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 6 10 9
20 032 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 7 13 11
21 031 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 7 18 13
22 024 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 3 5 4
23 025 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 3 7 6
24 026 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 5 7 7
25 029 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 24 61 37
26 027 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15 27 15
27 028 โรงเรียนบ้านท่าแห 3 11 5
28 034 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 6 11 9
29 035 โรงเรียนบ้านนิคม 8 15 9
30 033 โรงเรียนบ้านน้อย 2 2 2
31 043 โรงเรียนบ้านบัวยาง 0 0 0
32 044 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 4 16 10
33 045 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 1 1 1
34 046 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 11 22 14
35 047 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 1
36 048 โรงเรียนบ้านป่าแซง 7 21 11
37 052 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 23 40 38
38 053 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 1 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 5 11 8
40 054 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 4 10 7
41 057 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 8 13 11
42 058 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 0 0 0
43 060 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 18 33 24
44 059 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 3 4 3
46 063 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 12 22 17
47 062 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 7 13 13
49 066 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 11 17 14
50 068 โรงเรียนบ้านวังทับยา 2 11 4
51 067 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 19 41 29
52 069 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 12 36 17
53 070 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 9 17 11
54 071 โรงเรียนบ้านสวนแตง 18 40 28
55 072 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 20 46 32
56 074 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 29 67 48
57 075 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 0 0 0
58 076 โรงเรียนบ้านหนองขาว 35 79 53
59 077 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 1 1
60 078 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 1 1 1
61 079 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 31 25
62 080 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 9 16 14
63 081 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 3 4 4
64 083 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 24 37 34
65 082 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0
66 085 โรงเรียนบ้านหนองพง 23 46 40
67 084 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 1 2 2
68 086 โรงเรียนบ้านหนองพระ 39 57 51
69 088 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 5 5 5
70 089 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
71 090 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 29 46 41
72 091 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 6 7 7
73 093 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 26 50 41
74 094 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 13 30 20
75 092 โรงเรียนบ้านหนองโสน 22 51 37
76 087 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 0 0 0
77 098 โรงเรียนบ้านหัวดง 15 28 25
78 095 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 0 0 0
79 096 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 12 16 15
80 036 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 23 56 40
81 037 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 0 0 0
82 039 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 0 0 0
83 038 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 15 33 22
84 040 โรงเรียนบ้านเนินยาว 1 1 1
85 056 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 10 13 12
86 041 โรงเรียนบ้านโนนทอง 7 16 13
87 042 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 7 28 14
88 051 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 4 4 4
89 050 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0
90 020 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 2 3 3
91 021 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 2 4 3
92 049 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 2 3 3
93 102 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 4 9 7
94 106 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 13 19 16
95 110 โรงเรียนวัดคลองโนน 14 27 20
96 111 โรงเรียนวัดฆะมัง 10 16 13
97 112 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 9 15 11
98 113 โรงเรียนวัดดงกลาง 23 41 30
99 114 โรงเรียนวัดดงชะพลู 6 6 6
100 115 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 0 0 0
101 116 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 3 5 4
102 117 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 4 7 6
103 118 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 17 37 23
104 124 โรงเรียนวัดบ้านนา 5 6 5
105 125 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 3 4 4
106 128 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 3 5 5
107 130 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 1 1
108 126 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 15 31 26
109 127 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 7 12 11
110 132 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 10 23 15
111 131 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0
112 134 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 6 11 8
113 135 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 6 15 12
114 137 โรงเรียนวัดลำชะล่า 0 0 0
115 139 โรงเรียนวัดวังตะขบ 2 3 2
116 140 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 3 3 3
117 141 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 0 0 0
118 138 โรงเรียนวัดวังแดง 6 9 8
119 142 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 2 4 3
120 143 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 16 27 21
121 145 โรงเรียนวัดหงษ์ 0 0 0
122 146 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 0 0 0
123 147 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 12 16 15
124 149 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 4 8 6
125 148 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 1 1 1
126 152 โรงเรียนวัดหนองหลวง 32 55 44
127 153 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1 1 1
128 151 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 11 29 17
129 150 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง 0 0 0
130 154 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 4 7 6
131 107 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 5 4
132 109 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 7 17 13
133 119 โรงเรียนวัดเนินปอ 5 9 8
134 120 โรงเรียนวัดเนินพยอม 2 5 4
135 121 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 2 3 3
136 122 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 8 12 8
137 123 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 17 22 20
138 136 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 5 7 7
139 156 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0
140 155 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0
141 157 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 2 2 2
142 158 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 0 0 0
143 133 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 3 5 4
144 159 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 11 21 13
145 161 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 49 97 76
146 166 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 3 7 3
147 168 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 24 85 42
148 170 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 53 93 73
149 171 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 16 26 20
150 164 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 9 10 10
151 163 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 38 74 58
152 013 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 16 39 28
153 103 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 2 2 2
154 104 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 5 18 9
155 105 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 24 12
156 160 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0
157 162 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 13 21 14
158 165 โรงเรียนอนุบาลวชิร 29 57 40
159 167 โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0
160 172 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 5 5 5
161 008 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
162 009 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0
163 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 33 60 41
164 012 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 0 0 0
165 011 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0
รวม 1487 2931 2164
5095

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]