สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 39 4 3 1 46
2 อนุบาลสากเหล็ก 26 8 7 7 41
3 อนุบาลวชิร 24 5 0 0 29
4 บ้านหนองขาว 23 5 3 4 31
5 บ้านเนินขวาง 18 2 1 2 21
6 บึงบัวพิทยาคม 17 7 1 5 25
7 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 17 6 10 5 33
8 บ้านสุขสำราญ 16 9 3 1 28
9 บ้านหนองสะแก 15 9 3 2 27
10 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 15 8 6 4 29
11 บ้านหนองปลาไหล 13 6 4 0 23
12 บ้านหนองหัวปลวก 13 6 2 4 21
13 บ้านหนองพง 13 6 1 2 20
14 บึงเฒ่าวิทยา 12 10 6 3 28
15 วัดหนองหลวง 11 8 7 6 26
16 บ้านหนองโสน 10 6 6 0 22
17 วัดท่าบัวทอง 10 5 2 0 17
18 บ้านสายคำโห้ 10 5 1 1 16
19 วัดโนนสะเดา 10 4 2 1 16
20 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 10 3 1 1 14
21 บ้านมาบกระเปา 9 6 3 5 18
22 บ้านวังทับไทร 9 3 3 4 15
23 บ้านหนองพระ 8 13 9 5 30
24 เทศบาลบ้านปากทาง 8 7 11 7 26
25 วัดดงกลาง 8 4 5 5 17
26 อนุบาลพุทธชาติ 8 3 1 1 12
27 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 8 2 2 0 12
28 บ้านวังอ้อ 8 1 3 0 12
29 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 8 1 1 0 10
30 อนุบาลวังทรายพูน 7 5 5 4 17
31 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 7 3 7 5 17
32 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 7 2 0 0 9
33 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 6 4 1 1 11
34 บ้านปลวกสูง 6 4 1 0 11
35 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 6 3 1 1 10
36 วัดหนองนาดำพิทยา 6 3 1 1 10
37 วัดกลางวงศ์มณี 6 2 3 2 11
38 บ้านนิคม 6 2 0 0 8
39 บ้านดงเสือเหลือง 6 1 1 0 8
40 บ้านทุ่งสำราญ 6 1 0 0 7
41 บ้านตลุกหิน 6 0 1 2 7
42 บ้านเมืองเก่า 5 3 1 0 9
43 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 1 0 0 6
44 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4 7 3 0 14
45 บ้านหัวดง 4 6 5 0 15
46 อนุบาลสามง่าม 4 6 5 0 15
47 บ้านเนินพลวงวิทยา 4 6 3 2 13
48 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 4 5 3 4 12
49 บ้านท่าเยี่ยม 4 4 5 2 13
50 บ้านหนองตะเคียน 4 3 8 1 15
51 บ้านยางสามต้น 4 3 6 5 13
52 บ้านยางห้าหลุม 4 3 4 0 11
53 บ้านโนนไผ่ขุย 4 3 0 0 7
54 บ้านสระบรเพ็ด 4 2 2 1 8
55 วัดโนนป่าแดง 4 2 1 1 7
56 วัดคลองโนน 4 2 0 2 6
57 วัดจระเข้ผอม 4 1 2 2 7
58 วัดหนองไผ่ 4 0 5 0 9
59 ราษฎร์บำรุง 4 0 3 0 7
60 บ้านโนนทอง 4 0 2 1 6
61 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 4 0 0 0 4
62 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 4 0 0 0 4
63 บ้านหนองริ้น 4 0 0 0 4
64 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 3 5 4 3 12
65 บ้านวังกระดี่ทอง 3 3 5 0 11
66 บ้านยางตะพาย 3 3 1 0 7
67 ชุมชนบ้านวังกลม 3 2 4 5 9
68 วัดเขารูปช้าง 3 1 3 0 7
69 วัดเนินปอ 3 1 1 0 5
70 วัดดงชะพลู 3 0 1 0 4
71 วัดบ้านนา 3 0 1 0 4
72 วัดบ้านไร่ 3 0 0 4 3
73 บ้านห้วยน้อย 2 6 1 2 9
74 วัดฆะมัง 2 4 2 2 8
75 บ้านทุ่งโม่ง 2 4 0 1 6
76 บ้านหนองสาหร่าย 2 2 1 1 5
77 วัดราชช้างขวัญ 2 2 0 2 4
78 บ้านนาพิบูลพิทยา 2 1 2 1 5
79 บ้านป่าแซง 2 1 1 3 4
80 บ้านมาบมะไฟ 2 1 0 2 3
81 บ้านสวนแตง 2 0 3 5 5
82 บ้านท่ากระดาน 2 0 1 0 3
83 บ้านน้อย 2 0 0 0 2
84 พิจิตรอินเตอร์ 2 0 0 0 2
85 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
86 บ้านหนองหูช้าง 1 5 4 2 10
87 วัดวังแดง 1 4 0 0 5
88 วัดหนองปล้อง 1 3 0 0 4
89 บ้านคลองทรายใหญ่ 1 2 4 5 7
90 วัดยางคอยเกลือ 1 2 2 1 5
91 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 1 2 1 0 4
92 บ้านท่ามะไฟ 1 2 0 1 3
93 ยอแซฟพิจิตร 1 1 2 1 4
94 บ้านมาบแฟบ 1 1 2 0 4
95 วัดหาดมูลกระบือ 1 1 0 2 2
96 วัดเกาะแก้ว 1 1 0 0 2
97 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 1 0 0 2
98 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 0 3 1 4
99 บ้านท่าพิกุล 1 0 2 0 3
100 วัดไผ่รอบ 1 0 1 0 2
101 บ้านวังทับยา 1 0 0 1 1
102 บ้านไดชุมแสง 1 0 0 1 1
103 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 1 1
104 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1
105 วัดศรีศรัทธาราม 1 0 0 1 1
106 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 1 0 0 1 1
107 บึงสีไฟ 1 0 0 0 1
108 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 0 1
109 วัดหนองหลุม 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองถ้ำ 0 6 1 1 7
111 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 3 0 0 3
112 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 2 2 3 4
113 บ้านทุ่งประพาส 0 2 2 2 4
114 บ้านถ้ำคะนอง 0 2 1 0 3
115 บ้านท่าแห 0 2 1 0 3
116 วัดวังมะเดื่อ 0 1 2 0 3
117 ชุมชนวัดวังจิก 0 1 2 0 3
118 วัดบ้านบุ่ง 0 1 2 0 3
119 วัดบ้านลำนัง 0 1 2 0 3
120 พิจิตรอนุสรณ์ 0 1 1 2 2
121 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 1 1 1 2
122 วัดเนินพยอม 0 1 1 0 2
123 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 1 0 2 1
124 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 0 2 1
125 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 2 1 2
126 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 1 0 1
127 บ้านคลองอุดม 0 0 1 0 1
128 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 1 0 1
129 บ้านหนองจั่ว 0 0 1 0 1
130 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 1 0 1
131 บ้านปากดง 0 0 0 1 0
132 บ้านหนองคล้า 0 0 0 1 0
133 บ้านเนินยาว 0 0 0 1 0
134 บ้านมาบฝาง 0 0 0 0 0
135 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0
รวม 638 336 263 180 1,417