สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 39 4 3 1 46
2 อนุบาลวชิร 24 5 0 0 29
3 บ้านหนองขาว 22 5 3 4 30
4 อนุบาลสากเหล็ก 19 6 7 7 32
5 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 17 6 10 5 33
6 บ้านสุขสำราญ 16 9 3 1 28
7 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 15 8 6 4 29
8 บึงบัวพิทยาคม 15 7 1 5 23
9 บ้านหนองหัวปลวก 13 6 2 4 21
10 บ้านเนินขวาง 13 2 1 2 16
11 บ้านหนองพง 12 6 1 2 19
12 บ้านหนองสะแก 11 9 3 2 23
13 บ้านสายคำโห้ 10 5 1 1 16
14 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 10 3 1 1 14
15 บึงเฒ่าวิทยา 9 10 6 3 25
16 บ้านหนองโสน 9 5 5 0 19
17 วัดโนนสะเดา 9 4 0 1 13
18 บ้านวังทับไทร 9 3 3 4 15
19 บ้านหนองพระ 8 12 9 5 29
20 วัดหนองหลวง 8 8 7 6 23
21 เทศบาลบ้านปากทาง 8 7 11 7 26
22 วัดดงกลาง 8 4 5 5 17
23 อนุบาลพุทธชาติ 8 3 1 1 12
24 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 8 1 1 0 10
25 บ้านหนองปลาไหล 7 6 3 0 16
26 บ้านมาบกระเปา 7 5 3 5 15
27 วัดท่าบัวทอง 7 4 2 0 13
28 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 7 2 6 5 15
29 บ้านวังอ้อ 7 1 3 0 11
30 อนุบาลวังทรายพูน 6 5 5 4 16
31 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 6 3 1 1 10
32 วัดหนองนาดำพิทยา 6 3 1 1 10
33 วัดกลางวงศ์มณี 6 2 3 2 11
34 บ้านนิคม 6 2 0 0 8
35 บ้านตลุกหิน 6 0 1 2 7
36 บ้านปลวกสูง 5 4 1 0 10
37 บ้านดงเสือเหลือง 5 1 1 0 7
38 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 1 0 0 6
39 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 5 0 2 0 7
40 บ้านหัวดง 4 6 5 0 15
41 อนุบาลสามง่าม 4 6 5 0 15
42 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 4 5 3 4 12
43 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 4 4 1 1 9
44 บ้านหนองตะเคียน 4 3 8 1 15
45 บ้านยางห้าหลุม 4 3 3 0 10
46 บ้านโนนไผ่ขุย 4 3 0 0 7
47 วัดโนนป่าแดง 4 2 1 1 7
48 วัดคลองโนน 4 2 0 2 6
49 วัดหนองไผ่ 4 0 5 0 9
50 ราษฎร์บำรุง 4 0 3 0 7
51 วัดจระเข้ผอม 4 0 2 2 6
52 บ้านโนนทอง 4 0 2 1 6
53 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 4 0 0 0 4
54 บ้านหนองริ้น 4 0 0 0 4
55 บ้านเนินพลวงวิทยา 3 6 3 2 12
56 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 3 5 4 3 12
57 บ้านท่าเยี่ยม 3 4 5 2 12
58 บ้านวังกระดี่ทอง 3 3 5 0 11
59 ชุมชนบ้านวังกลม 3 2 4 5 9
60 บ้านสระบรเพ็ด 3 2 2 1 7
61 วัดเขารูปช้าง 3 1 3 0 7
62 วัดเนินปอ 3 1 1 0 5
63 วัดดงชะพลู 3 0 1 0 4
64 วัดบ้านนา 3 0 1 0 4
65 วัดบ้านไร่ 3 0 0 4 3
66 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 0 0 0 3
67 บ้านห้วยน้อย 2 6 1 2 9
68 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 3 0 10
69 วัดฆะมัง 2 4 2 2 8
70 บ้านทุ่งโม่ง 2 4 0 1 6
71 วัดราชช้างขวัญ 2 2 0 2 4
72 บ้านนาพิบูลพิทยา 2 1 2 1 5
73 บ้านป่าแซง 2 1 1 3 4
74 บ้านหนองสาหร่าย 2 1 1 1 4
75 บ้านมาบมะไฟ 2 1 0 2 3
76 บ้านทุ่งสำราญ 2 1 0 0 3
77 บ้านสวนแตง 2 0 3 5 5
78 บ้านท่ากระดาน 2 0 1 0 3
79 พิจิตรอินเตอร์ 2 0 0 0 2
80 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองหูช้าง 1 5 4 2 10
82 วัดวังแดง 1 4 0 0 5
83 บ้านเมืองเก่า 1 3 1 0 5
84 วัดหนองปล้อง 1 3 0 0 4
85 บ้านคลองทรายใหญ่ 1 2 4 5 7
86 วัดยางคอยเกลือ 1 2 2 1 5
87 บ้านท่ามะไฟ 1 2 0 1 3
88 ยอแซฟพิจิตร 1 1 2 1 4
89 บ้านมาบแฟบ 1 1 2 0 4
90 บ้านยางตะพาย 1 1 1 0 3
91 วัดหาดมูลกระบือ 1 1 0 2 2
92 วัดเกาะแก้ว 1 1 0 0 2
93 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 1 0 0 2
94 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 0 3 1 4
95 บ้านท่าพิกุล 1 0 2 0 3
96 วัดไผ่รอบ 1 0 1 0 2
97 บ้านวังทับยา 1 0 0 1 1
98 บ้านไดชุมแสง 1 0 0 1 1
99 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 1 1
100 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1
101 วัดศรีศรัทธาราม 1 0 0 1 1
102 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 1 0 0 1 1
103 บ้านน้อย 1 0 0 0 1
104 บึงสีไฟ 1 0 0 0 1
105 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 0 1
106 วัดหนองหลุม 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองถ้ำ 0 5 1 1 6
108 บ้านยางสามต้น 0 3 6 5 9
109 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 3 0 0 3
110 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 2 2 3 4
111 บ้านทุ่งประพาส 0 2 2 2 4
112 บ้านถ้ำคะนอง 0 2 1 0 3
113 บ้านท่าแห 0 2 1 0 3
114 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 0 2 1 0 3
115 ชุมชนวัดวังจิก 0 1 2 0 3
116 วัดบ้านบุ่ง 0 1 2 0 3
117 วัดบ้านลำนัง 0 1 2 0 3
118 พิจิตรอนุสรณ์ 0 1 1 2 2
119 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 1 1 1 2
120 วัดเนินพยอม 0 1 1 0 2
121 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 1 0 2 1
122 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 0 2 1
123 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 2 1 2
124 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 1 0 1
125 บ้านคลองอุดม 0 0 1 0 1
126 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 1 0 1
127 บ้านหนองจั่ว 0 0 1 0 1
128 วัดวังมะเดื่อ 0 0 1 0 1
129 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 1 0 1
130 บ้านปากดง 0 0 0 1 0
131 บ้านหนองคล้า 0 0 0 1 0
132 บ้านเนินยาว 0 0 0 1 0
133 บ้านมาบฝาง 0 0 0 0 0
134 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0
รวม 561 317 256 180 1,314