สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 23 10 5 38 39 4 3 1 46
2 บ้านหนองขาว 13 4 4 21 23 5 3 4 31
3 บ้านเนินขวาง 13 2 2 17 18 2 1 2 21
4 อนุบาลสากเหล็ก 11 5 5 21 26 8 7 7 41
5 บึงบัวพิทยาคม 10 3 5 18 17 7 1 5 25
6 บ้านหนองพง 7 7 1 15 13 6 1 2 20
7 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 7 5 4 16 17 6 10 5 33
8 บึงเฒ่าวิทยา 7 1 4 12 12 10 6 3 28
9 บ้านสุขสำราญ 6 3 7 16 16 9 3 1 28
10 อนุบาลวชิร 5 12 4 21 24 5 0 0 29
11 บ้านหนองสะแก 5 6 3 14 15 9 3 2 27
12 วัดหนองหลวง 5 3 5 13 11 8 7 6 26
13 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 4 6 1 11 15 8 6 4 29
14 บ้านมาบกระเปา 4 4 2 10 9 6 3 5 18
15 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 4 1 0 5 7 2 0 0 9
16 บ้านหนองปลาไหล 3 3 4 10 13 6 4 0 23
17 อนุบาลวังทรายพูน 3 3 3 9 7 5 5 4 17
18 วัดโนนสะเดา 3 3 2 8 10 4 2 1 16
19 อนุบาลพุทธชาติ 3 3 2 8 8 3 1 1 12
20 บ้านวังอ้อ 3 3 1 7 8 1 3 0 12
21 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 3 3 0 6 8 1 1 0 10
22 บ้านหนองโสน 3 2 4 9 10 6 6 0 22
23 วัดท่าบัวทอง 3 2 2 7 10 5 2 0 17
24 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 3 1 2 6 6 3 1 1 10
25 บ้านทุ่งสำราญ 3 1 1 5 6 1 0 0 7
26 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 1 0 4 6 4 1 1 11
27 บ้านดงเสือเหลือง 3 0 2 5 6 1 1 0 8
28 วัดดงกลาง 2 5 1 8 8 4 5 5 17
29 บ้านนิคม 2 3 0 5 6 2 0 0 8
30 บ้านยางห้าหลุม 2 2 0 4 4 3 4 0 11
31 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
32 เทศบาลบ้านปากทาง 2 1 9 12 8 7 11 7 26
33 บ้านสายคำโห้ 2 1 1 4 10 5 1 1 16
34 วัดหนองนาดำพิทยา 2 1 1 4 6 3 1 1 10
35 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 1 1 4 4 0 0 0 4
36 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 1 0 3 5 1 0 0 6
37 บ้านเมืองเก่า 2 0 1 3 5 3 1 0 9
38 บ้านท่าเยี่ยม 2 0 1 3 4 4 5 2 13
39 ราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 4 0 3 0 7
40 วัดหนองไผ่ 2 0 0 2 4 0 5 0 9
41 บ้านหนองหัวปลวก 1 4 1 6 13 6 2 4 21
42 บ้านยางสามต้น 1 3 1 5 4 3 6 5 13
43 บ้านปลวกสูง 1 2 1 4 6 4 1 0 11
44 บ้านยางตะพาย 1 2 1 4 3 3 1 0 7
45 บ้านเนินพลวงวิทยา 1 2 0 3 4 6 3 2 13
46 บ้านสระบรเพ็ด 1 1 2 4 4 2 2 1 8
47 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 1 3 4 7 3 0 14
48 บ้านโนนทอง 1 1 1 3 4 0 2 1 6
49 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1 1 0 2 8 2 2 0 12
50 บ้านทุ่งโม่ง 1 1 0 2 2 4 0 1 6
51 บ้านมาบมะไฟ 1 1 0 2 2 1 0 2 3
52 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 2 0 3 5 5
53 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1 0 3 4 10 3 1 1 14
54 ชุมชนบ้านวังกลม 1 0 1 2 3 2 4 5 9
55 บ้านท่ากระดาน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
56 บ้านโนนไผ่ขุย 1 0 0 1 4 3 0 0 7
57 บ้านวังกระดี่ทอง 1 0 0 1 3 3 5 0 11
58 วัดเขารูปช้าง 1 0 0 1 3 1 3 0 7
59 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 1 2 2 1 1 5
60 บ้านป่าแซง 1 0 0 1 2 1 1 3 4
61 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
62 บ้านมาบแฟบ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
63 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านวังทับยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
65 บ้านหนองพระ 0 5 6 11 8 13 9 5 30
66 บ้านวังทับไทร 0 4 4 8 9 3 3 4 15
67 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 3 3 6 7 3 7 5 17
68 วัดบ้านไร่ 0 3 0 3 3 0 0 4 3
69 วัดคลองโนน 0 2 3 5 4 2 0 2 6
70 วัดราชช้างขวัญ 0 2 2 4 2 2 0 2 4
71 บ้านตลุกหิน 0 2 1 3 6 0 1 2 7
72 บ้านน้อย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
73 พิจิตรอินเตอร์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
74 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 0 1 5 6 4 5 3 4 12
75 บ้านหัวดง 0 1 2 3 4 6 5 0 15
76 บ้านหนองตะเคียน 0 1 2 3 4 3 8 1 15
77 บ้านหนองหูช้าง 0 1 2 3 1 5 4 2 10
78 บ้านหนองริ้น 0 1 1 2 4 0 0 0 4
79 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 0 1 1 2 3 5 4 3 12
80 วัดเนินปอ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
81 ยอแซฟพิจิตร 0 1 1 2 1 1 2 1 4
82 วัดโนนป่าแดง 0 1 0 1 4 2 1 1 7
83 วัดดงชะพลู 0 1 0 1 3 0 1 0 4
84 วัดบ้านนา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
85 วัดยางคอยเกลือ 0 1 0 1 1 2 2 1 5
86 วัดหาดมูลกระบือ 0 1 0 1 1 1 0 2 2
87 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 1 0 1 1 0 3 1 4
88 วัดฆะมัง 0 0 2 2 2 4 2 2 8
89 อนุบาลสามง่าม 0 0 1 1 4 6 5 0 15
90 วัดจระเข้ผอม 0 0 1 1 4 1 2 2 7
91 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
92 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 บ้านท่าพิกุล 0 0 1 1 1 0 2 0 3
94 บ้านไดชุมแสง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
95 บึงสีไฟ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
97 วัดวังมะเดื่อ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
98 พิจิตรอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
99 วัดกลางวงศ์มณี 0 0 0 0 6 2 3 2 11
100 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 2 6 1 2 9
101 วัดวังแดง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
102 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
103 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0 0 1 2 4 5 7
104 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
105 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 วัดวังตะขบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
110 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 0 6 1 1 7
114 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 0 0 0 0 2 2 3 4
115 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 2 2 2 4
116 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
117 บ้านท่าแห 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 ชุมชนวัดวังจิก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
119 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
120 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
121 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
122 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
124 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
125 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
126 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านเนินยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บ้านมาบฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 210 173 150 533 638 336 263 180 1,237