สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 23 10 5 38 39 4 3 1 46
2 บ้านหนองขาว 13 3 4 20 22 5 3 4 30
3 บึงบัวพิทยาคม 9 2 5 16 15 7 1 5 23
4 บ้านเนินขวาง 9 2 2 13 13 2 1 2 16
5 บ้านหนองพง 7 7 0 14 12 6 1 2 19
6 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 7 5 4 16 17 6 10 5 33
7 อนุบาลสากเหล็ก 6 4 5 15 19 6 7 7 32
8 บ้านสุขสำราญ 6 3 7 16 16 9 3 1 28
9 อนุบาลวชิร 5 12 4 21 24 5 0 0 29
10 วัดหนองหลวง 5 2 3 10 8 8 7 6 23
11 บึงเฒ่าวิทยา 5 1 3 9 9 10 6 3 25
12 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 4 6 1 11 15 8 6 4 29
13 บ้านมาบกระเปา 3 4 2 9 7 5 3 5 15
14 อนุบาลพุทธชาติ 3 3 2 8 8 3 1 1 12
15 บ้านวังอ้อ 3 3 1 7 7 1 3 0 11
16 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 3 3 0 6 8 1 1 0 10
17 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 3 1 2 6 6 3 1 1 10
18 วัดท่าบัวทอง 3 1 1 5 7 4 2 0 13
19 บ้านหนองสะแก 2 5 3 10 11 9 3 2 23
20 วัดดงกลาง 2 5 1 8 8 4 5 5 17
21 อนุบาลวังทรายพูน 2 3 3 8 6 5 5 4 16
22 วัดโนนสะเดา 2 3 2 7 9 4 0 1 13
23 บ้านนิคม 2 3 0 5 6 2 0 0 8
24 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
25 เทศบาลบ้านปากทาง 2 1 9 12 8 7 11 7 26
26 บ้านหนองโสน 2 1 3 6 9 5 5 0 19
27 บ้านสายคำโห้ 2 1 1 4 10 5 1 1 16
28 วัดหนองนาดำพิทยา 2 1 1 4 6 3 1 1 10
29 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 1 0 3 5 1 0 0 6
30 บ้านดงเสือเหลือง 2 0 2 4 5 1 1 0 7
31 ราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 4 0 3 0 7
32 บ้านท่าเยี่ยม 2 0 1 3 3 4 5 2 12
33 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 1 3 3 0 0 0 3
34 วัดหนองไผ่ 2 0 0 2 4 0 5 0 9
35 บ้านทุ่งสำราญ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
36 บ้านหนองหัวปลวก 1 4 1 6 13 6 2 4 21
37 บ้านยางห้าหลุม 1 2 0 3 4 3 3 0 10
38 บ้านเนินพลวงวิทยา 1 2 0 3 3 6 3 2 12
39 บ้านหนองปลาไหล 1 1 3 5 7 6 3 0 16
40 บ้านปลวกสูง 1 1 1 3 5 4 1 0 10
41 บ้านโนนทอง 1 1 1 3 4 0 2 1 6
42 บ้านสระบรเพ็ด 1 1 1 3 3 2 2 1 7
43 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1 1 0 2 4 4 1 1 9
44 บ้านทุ่งโม่ง 1 1 0 2 2 4 0 1 6
45 บ้านมาบมะไฟ 1 1 0 2 2 1 0 2 3
46 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 2 0 3 5 5
47 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1 0 3 4 10 3 1 1 14
48 ชุมชนบ้านวังกลม 1 0 1 2 3 2 4 5 9
49 บ้านท่ากระดาน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
50 บ้านโนนไผ่ขุย 1 0 0 1 4 3 0 0 7
51 บ้านวังกระดี่ทอง 1 0 0 1 3 3 5 0 11
52 วัดเขารูปช้าง 1 0 0 1 3 1 3 0 7
53 บ้านป่าแซง 1 0 0 1 2 1 1 3 4
54 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 1 2 1 1 1 4
55 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
56 บ้านมาบแฟบ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
57 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านวังทับยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านหนองพระ 0 4 6 10 8 12 9 5 29
60 บ้านวังทับไทร 0 4 4 8 9 3 3 4 15
61 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 3 3 6 7 2 6 5 15
62 วัดบ้านไร่ 0 3 0 3 3 0 0 4 3
63 วัดคลองโนน 0 2 3 5 4 2 0 2 6
64 วัดราชช้างขวัญ 0 2 2 4 2 2 0 2 4
65 บ้านตลุกหิน 0 2 1 3 6 0 1 2 7
66 พิจิตรอินเตอร์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
67 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 0 1 5 6 4 5 3 4 12
68 บ้านหัวดง 0 1 2 3 4 6 5 0 15
69 บ้านหนองตะเคียน 0 1 2 3 4 3 8 1 15
70 บ้านหนองหูช้าง 0 1 2 3 1 5 4 2 10
71 บ้านหนองริ้น 0 1 1 2 4 0 0 0 4
72 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 0 1 1 2 3 5 4 3 12
73 วัดเนินปอ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
74 ยอแซฟพิจิตร 0 1 1 2 1 1 2 1 4
75 วัดโนนป่าแดง 0 1 0 1 4 2 1 1 7
76 วัดดงชะพลู 0 1 0 1 3 0 1 0 4
77 วัดบ้านนา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
78 วัดยางคอยเกลือ 0 1 0 1 1 2 2 1 5
79 วัดหาดมูลกระบือ 0 1 0 1 1 1 0 2 2
80 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 1 0 1 1 0 3 1 4
81 บ้านน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านยางสามต้น 0 1 0 1 0 3 6 5 9
83 วัดฆะมัง 0 0 2 2 2 4 2 2 8
84 อนุบาลสามง่าม 0 0 1 1 4 6 5 0 15
85 วัดจระเข้ผอม 0 0 1 1 4 0 2 2 6
86 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 2 5 3 0 10
87 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
88 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 บ้านท่าพิกุล 0 0 1 1 1 0 2 0 3
90 บ้านไดชุมแสง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
91 บึงสีไฟ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
93 พิจิตรอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
94 วัดกลางวงศ์มณี 0 0 0 0 6 2 3 2 11
95 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 0 0 0 5 0 2 0 7
96 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 2 6 1 2 9
97 วัดวังแดง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
98 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
99 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
100 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0 0 1 2 4 5 7
101 บ้านยางตะพาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 วัดวังตะขบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
107 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 0 5 1 1 6
111 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 0 0 0 0 2 2 3 4
112 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 2 2 2 4
113 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
114 บ้านท่าแห 0 0 0 0 0 2 1 0 3
115 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
116 ชุมชนวัดวังจิก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
117 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
119 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
120 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
122 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
123 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
124 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 วัดวังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านเนินยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านมาบฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 152 137 463 561 317 256 180 1,134