ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน