ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินยาว สพป. พิจิตร เขต 1 39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม สพป. พิจิตร เขต 1 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ สพป. พิจิตร เขต 1 33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม สพป. พิจิตร เขต 1 31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 17 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 17 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 9 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
20 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน