ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 46 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 38 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป. พิจิตร เขต 1 34 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม สพป. พิจิตร เขต 1 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 23 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. พิจิตร เขต 1 19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ สพป. พิจิตร เขต 1 17 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน