ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน