ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน