ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 32 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ สพป. พิจิตร เขต 1 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 28 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 22 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน