ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส สพป. พิจิตร เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน