ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน