ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน