ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน