ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. พิจิตร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 43.72 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 39.68 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. พิจิตร เขต 1 38.74 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 35.34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 25.69 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
13 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน