ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 70.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 63.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 54.75 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 53.75 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 51.75 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน