ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 71.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ สพป. พิจิตร เขต 1 63.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) สพป. พิจิตร เขต 1 57.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดฆะมัง สพป. พิจิตร เขต 1 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 52 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 50.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 1 47.50 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน