ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน