สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"  
2 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)  
3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ tel 087 2112200 e-mail:sornorkolf@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]