แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 46 27 65.85% 11 26.83% 2 4.88% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 42 27 65.85% 7 17.07% 7 17.07% 0 0% 41
3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 33 27 87.1% 3 9.68% 1 3.23% 0 0% 31
4 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 36 25 78.13% 5 15.63% 2 6.25% 0 0% 32
5 โรงเรียนวังก้านเหลือง 34 24 70.59% 9 26.47% 1 2.94% 0 0% 34
6 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 38 22 78.57% 5 17.86% 1 3.57% 0 0% 28
7 โรงเรียนวัดโพทะเล 32 20 71.43% 6 21.43% 1 3.57% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 27 16 64% 4 16% 5 20% 0 0% 25
9 โรงเรียนวัดทับหมัน 23 15 65.22% 7 30.43% 0 0% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
11 โรงเรียนวัดวังเรือน 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 28 13 50% 11 42.31% 1 3.85% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนวัดวังหว้า 22 13 59.09% 6 27.27% 3 13.64% 0 0% 22
14 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 22 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
15 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
16 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
17 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 18 13 76.47% 1 5.88% 3 17.65% 0 0% 17
18 โรงเรียนวัดคลองคูณ 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนวัดวังสำโรง 18 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
20 โรงเรียนวัดป่าแดง 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 17 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 18 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
23 โรงเรียนสิริวัฒนา 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
24 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
26 โรงเรียนวัดเขาทราย 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนวัดเขารวก 26 9 37.5% 11 45.83% 4 16.67% 0 0% 24
28 โรงเรียนวัดพร้าว 16 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
29 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
30 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
31 โรงเรียนวัดชัยศรี 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
33 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 16 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 25 8 32% 15 60% 1 4% 1 4% 25
37 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนวัดวังแดง 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
42 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 12 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
49 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 9 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนวัดป่าเรไร 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองแขม 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนหัวเฉียว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านเขาพระ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนโถงจื้อ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 13 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านวังแดง 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนวัดวังไคร้ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนวัดคงคาราม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดหนองสนวน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนเทพประทาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
88 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านเนินทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดทับปรู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดขวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดวังตะกู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดบางเบน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดท่าปอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
121 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
122 โรงเรียนวัดหนองง้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ tel 087 2112200 e-mail:sornorkolf@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]