สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 27 11 2 1 40
2 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 27 7 7 0 41
3 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 27 3 1 0 31
4 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 25 4 2 0 31
5 วังก้านเหลือง 24 9 1 0 34
6 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 19 3 1 0 23
7 วัดโพทะเล 17 6 1 1 24
8 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 16 4 5 0 25
9 วัดทับหมัน 15 7 0 1 22
10 วัดวังเรือน 14 2 0 0 16
11 วัดวังหว้า 13 6 3 0 22
12 วัดใหม่ดงเจริญ 13 4 1 0 18
13 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 13 3 1 0 17
14 สี่แยกเขาดิน 13 1 3 0 17
15 บ้านโป่งวัวแดง 12 5 3 0 20
16 วัดคลองคูณ 12 4 0 0 16
17 วัดป่าแดง 12 1 0 0 13
18 วัดใหม่วังหว้า 12 0 0 0 12
19 สิริวัฒนา 11 4 1 0 16
20 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 10 5 2 0 17
21 วัดวังสำโรง 10 3 2 0 15
22 วัดเขาทราย 10 1 0 1 11
23 วัดเขารวก 9 11 4 0 24
24 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 9 11 1 1 21
25 วัดพร้าว 9 5 1 0 15
26 วัดหนองน้ำเต้า 9 5 0 0 14
27 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 9 4 2 0 15
28 วัดชัยศรี 9 4 1 0 14
29 บุรพรัตน์วิทยาคาร 9 4 0 0 13
30 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 9 3 2 0 14
31 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 9 3 1 0 13
32 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 9 2 0 0 11
33 บ้านหนองบัว 9 1 0 0 10
34 ดรุณบัณฑิตพิทยา 8 15 1 1 24
35 วัดบ้านห้วยยาว 8 4 2 0 14
36 วัดบ้านท้ายน้ำ 8 3 1 0 12
37 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 8 2 0 1 10
38 วัดวังแดง 8 0 1 0 9
39 เทศบาลทับคล้อ 7 5 1 0 13
40 เยาวชนศึกษา 7 5 0 0 12
41 ศรีประสิทธิ์วิทยา 7 3 1 0 11
42 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 7 1 0 0 8
43 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 6 5 1 0 12
44 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 2 0 10
45 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 6 2 1 0 9
46 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 2 0 0 8
47 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 6 1 3 0 10
48 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 6 0 3 0 9
49 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 6 0 2 0 8
50 วัดป่าเรไร 6 0 0 0 6
51 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 5 4 0 1 9
52 ห้วยพุกวิทยา 5 1 0 0 6
53 วัดหนองสองห้อง 5 0 1 0 6
54 วัดบ้านบางลายเหนือ 4 5 2 0 11
55 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 4 4 0 0 8
56 บ้านหนองแขม 4 3 0 1 7
57 บ้านยี่มุ่ย 4 3 0 0 7
58 วัดบึงน้ำกลัด 4 2 0 0 6
59 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 4 2 0 0 6
60 หัวเฉียว 4 1 1 0 6
61 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 4 1 0 1 5
62 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 4 1 0 1 5
63 โถงจื้อ 4 1 0 0 5
64 บ้านเขาพระ 4 1 0 0 5
65 วัดบ้านท่านั่ง 4 0 1 0 5
66 บ้านหนองตะแบก 4 0 0 0 4
67 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 3 5 4 0 12
68 บ้านเขานกยูง 3 4 2 1 9
69 บ้านวังแดง 3 3 2 1 8
70 วัดลำประดาใต้ 3 2 0 1 5
71 วัดวังไคร้ 3 1 1 1 5
72 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 1 4
73 วัดมะกอกงอ 3 1 0 0 4
74 บ้านวังพร้าว 3 1 0 0 4
75 ชุมชนวัดสายดงยาง 3 0 3 1 6
76 วัดหนองสนวน 3 0 0 0 3
77 บ้านปากน้ำ 3 0 0 0 3
78 เทพประทาน 3 0 0 0 3
79 วัดต้นชุมแสง 3 0 0 0 3
80 เขาพนมกาวหนองนกยาง 3 0 0 0 3
81 วัดบ้านพังน้อย 2 3 1 0 6
82 วัดลำประดาเหนือ 2 3 0 0 5
83 บ้านคีรีเทพนิมิต 2 2 0 0 4
84 วัดหนองกอไผ่ 2 1 2 0 5
85 วัดลำประดากลาง 2 1 2 0 5
86 วัดคงคาราม 2 1 1 0 4
87 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 1 0 0 3
88 บ้านทุ่งทอง 2 1 0 0 3
89 วัดบ้านหนองดง 2 1 0 0 3
90 วัดวังหินเพลิง 2 0 0 1 2
91 วัดทับปรู 2 0 0 0 2
92 วัดธงไทยยาราม 2 0 0 0 2
93 บ้านเนินทราย 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองหวาย 2 0 0 0 2
95 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 2 2 0 5
96 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 1 1 1 0 3
97 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 1 0 1 2
98 บ้านเนินโพธิ์ 1 1 0 0 2
99 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 1 0 0 2
100 วัดขวาง 1 1 0 0 2
101 วัดวังตะกู 1 1 0 0 2
102 วัดบ้านคลองข่อย 1 0 1 1 2
103 วัดไดอีเผือก 1 0 1 0 2
104 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 0 1 0 2
105 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
106 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
107 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 0 1
108 วัดโพธิ์ลอย 1 0 0 0 1
109 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
110 วัดคลองทองหลาง 1 0 0 0 1
111 วัดวังกระชัน 1 0 0 0 1
112 ราษฎร์วิทยา 0 2 0 0 2
113 วัดคลองข่อย 0 1 0 0 1
114 บ้านวังกะทะ 0 1 0 0 1
115 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 1 0 0 1
116 วัดบางเบน 0 1 0 0 1
117 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 0 0 1
118 วัดสัตตวนาราม 0 0 1 0 1
119 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0
120 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 0 0
121 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0
รวม 721 272 97 20 1,110