สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 17 7 4 28 27 7 7 0 41
2 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 16 3 2 21 27 3 1 0 31
3 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 11 2 4 17 27 11 2 1 40
4 วัดโพทะเล 9 0 4 13 17 6 1 1 24
5 วัดวังเรือน 7 1 5 13 14 2 0 0 16
6 วังก้านเหลือง 6 5 4 15 24 9 1 0 34
7 วัดพร้าว 6 2 1 9 9 5 1 0 15
8 วัดป่าเรไร 6 0 0 6 6 0 0 0 6
9 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 5 5 7 17 25 4 2 0 31
10 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 4 8 4 16 19 3 1 0 23
11 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 4 4 3 11 13 3 1 0 17
12 วัดหนองน้ำเต้า 4 2 0 6 9 5 0 0 14
13 บ้านโป่งวัวแดง 3 4 2 9 12 5 3 0 20
14 วัดวังสำโรง 3 4 2 9 10 3 2 0 15
15 วัดป่าแดง 3 3 3 9 12 1 0 0 13
16 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 3 2 3 8 9 11 1 1 21
17 วัดวังหว้า 3 2 2 7 13 6 3 0 22
18 วัดใหม่วังหว้า 3 2 1 6 12 0 0 0 12
19 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 3 2 1 6 9 3 2 0 14
20 วัดบ้านท้ายน้ำ 3 2 0 5 8 3 1 0 12
21 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 3 1 3 7 10 5 2 0 17
22 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 1 1 5 6 2 1 0 9
23 วัดบ้านท่านั่ง 3 0 0 3 4 0 1 0 5
24 วัดทับหมัน 2 5 2 9 15 7 0 1 22
25 วัดคลองคูณ 2 5 2 9 12 4 0 0 16
26 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 2 3 5 10 16 4 5 0 25
27 วัดใหม่ดงเจริญ 2 3 4 9 13 4 1 0 18
28 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 2 3 0 5 6 5 1 0 12
29 ห้วยพุกวิทยา 2 3 0 5 5 1 0 0 6
30 สี่แยกเขาดิน 2 2 5 9 13 1 3 0 17
31 วัดเขารวก 2 2 3 7 9 11 4 0 24
32 วัดวังแดง 2 2 1 5 8 0 1 0 9
33 สิริวัฒนา 2 1 3 6 11 4 1 0 16
34 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 2 1 2 5 4 4 0 0 8
35 วัดชัยศรี 2 1 1 4 9 4 1 0 14
36 วัดบ้านห้วยยาว 2 1 1 4 8 4 2 0 14
37 วัดลำประดาใต้ 2 1 1 4 3 2 0 1 5
38 เยาวชนศึกษา 2 0 3 5 7 5 0 0 12
39 วัดบึงน้ำกลัด 2 0 2 4 4 2 0 0 6
40 วัดหนองสนวน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านปากน้ำ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
42 วัดหนองกอไผ่ 2 0 0 2 2 1 2 0 5
43 บุรพรัตน์วิทยาคาร 1 3 3 7 9 4 0 0 13
44 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1 3 1 5 9 4 2 0 15
45 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 3 0 4 3 5 4 0 12
46 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1 2 1 4 9 3 1 0 13
47 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 2 1 4 8 15 1 1 24
48 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1 2 1 4 7 1 0 0 8
49 หัวเฉียว 1 2 1 4 4 1 1 0 6
50 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 2 0 3 6 0 3 0 9
51 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1 2 0 3 6 0 2 0 8
52 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 9 1 0 0 10
53 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 1 2 4 8 2 0 1 10
54 บ้านยี่มุ่ย 1 1 2 4 4 3 0 0 7
55 ศรีประสิทธิ์วิทยา 1 1 1 3 7 3 1 0 11
56 บ้านหนองตะแบก 1 1 1 3 4 0 0 0 4
57 วัดมะกอกงอ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
58 เทพประทาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
60 วัดเขาทราย 1 0 2 3 10 1 0 1 11
61 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 0 1 2 9 2 0 0 11
62 บ้านหนองแขม 1 0 0 1 4 3 0 1 7
63 โถงจื้อ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
64 ชุมชนวัดสายดงยาง 1 0 0 1 3 0 3 1 6
65 วัดลำประดาเหนือ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
66 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 วัดทับปรู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดวังไคร้ 0 3 1 4 3 1 1 1 5
71 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 2 2 4 4 1 0 1 5
72 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 0 2 1 3 6 1 3 0 10
73 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 2 1 3 5 4 0 1 9
74 วัดหนองสองห้อง 0 2 1 3 5 0 1 0 6
75 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 2 1 3 4 1 0 1 5
76 เทศบาลทับคล้อ 0 2 0 2 7 5 1 0 13
77 วัดคงคาราม 0 2 0 2 2 1 1 0 4
78 บ้านวังพร้าว 0 1 2 3 3 1 0 0 4
79 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 1 2 4 2 0 0 6
80 วัดบ้านพังน้อย 0 1 1 2 2 3 1 0 6
81 วัดธงไทยยาราม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านเขาพระ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
83 บ้านวังแดง 0 1 0 1 3 3 2 1 8
84 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
85 บ้านทุ่งทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านเนินทราย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 วัดไดอีเผือก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 วัดคลองข่อย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
90 บ้านเขานกยูง 0 0 2 2 3 4 2 1 9
91 วัดต้นชุมแสง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
92 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
93 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 6 2 2 0 10
94 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 1 1 6 2 0 0 8
95 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 0 1 1 4 5 2 0 11
96 วัดวังหินเพลิง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
97 วัดบ้านบางลายใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 วัดโพธิ์ลอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 วัดลำประดากลาง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
100 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
103 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
104 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0 1 1 0 1 2
105 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดวังตะกู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
109 บ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดคลองทองหลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดบางเบน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 153 134 480 721 272 97 20 1,090