สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 17 7 4 28 27 7 7 0 41
2 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 16 3 2 21 27 3 1 0 31
3 วัดโพทะเล 12 0 4 16 20 6 1 1 27
4 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 11 2 4 17 27 11 2 1 40
5 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 7 10 4 21 22 5 1 0 28
6 วัดวังเรือน 7 1 5 13 14 2 0 0 16
7 วังก้านเหลือง 6 5 4 15 24 9 1 0 34
8 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 6 3 3 12 13 11 1 1 25
9 วัดพร้าว 6 2 1 9 9 5 1 0 15
10 วัดป่าเรไร 6 0 0 6 6 0 0 0 6
11 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 5 5 8 18 25 5 2 0 32
12 วัดวังสำโรง 4 5 2 11 12 3 2 0 17
13 บุรพรัตน์วิทยาคาร 4 4 4 12 14 4 1 0 19
14 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 4 4 3 11 13 3 1 0 17
15 วัดบ้านห้วยยาว 4 2 1 7 11 4 2 0 17
16 วัดหนองน้ำเต้า 4 2 0 6 9 5 0 0 14
17 บ้านโป่งวัวแดง 3 5 2 10 13 5 3 0 21
18 วัดป่าแดง 3 3 3 9 12 1 0 0 13
19 วัดบ้านท้ายน้ำ 3 3 0 6 9 3 1 0 13
20 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 3 3 0 6 7 5 1 0 13
21 วัดวังหว้า 3 2 2 7 13 6 3 0 22
22 บ้านหนองตะแบก 3 2 2 7 8 1 0 0 9
23 วัดใหม่วังหว้า 3 2 1 6 12 0 0 0 12
24 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3 2 1 6 11 3 1 0 15
25 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 3 2 1 6 9 3 2 0 14
26 วัดบ้านท่านั่ง 3 2 0 5 6 0 1 0 7
27 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 3 1 3 7 10 5 2 0 17
28 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 1 1 5 6 2 1 0 9
29 วัดทับหมัน 2 5 2 9 15 7 0 1 22
30 วัดคลองคูณ 2 5 2 9 12 4 0 0 16
31 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 2 3 5 10 16 4 5 0 25
32 วัดใหม่ดงเจริญ 2 3 4 9 13 4 1 0 18
33 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 2 3 2 7 7 1 0 1 8
34 ห้วยพุกวิทยา 2 3 0 5 5 1 0 0 6
35 สี่แยกเขาดิน 2 2 5 9 13 1 3 0 17
36 วัดเขารวก 2 2 3 7 9 11 4 0 24
37 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 2 2 1 5 8 1 0 0 9
38 วัดวังแดง 2 2 1 5 8 0 1 0 9
39 สิริวัฒนา 2 1 3 6 11 4 1 0 16
40 บ้านยี่มุ่ย 2 1 2 5 5 3 0 0 8
41 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 2 1 2 5 4 4 0 0 8
42 วัดชัยศรี 2 1 1 4 9 4 1 0 14
43 วัดลำประดาใต้ 2 1 1 4 3 2 0 1 5
44 เยาวชนศึกษา 2 0 3 5 7 5 0 0 12
45 วัดบึงน้ำกลัด 2 0 2 4 4 2 0 0 6
46 ชุมชนวัดสายดงยาง 2 0 0 2 4 0 3 1 7
47 วัดหนองสนวน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
48 บ้านปากน้ำ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
49 วัดหนองกอไผ่ 2 0 0 2 2 1 2 0 5
50 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1 3 1 5 9 4 2 0 15
51 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 3 1 5 6 1 0 1 7
52 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 3 0 4 3 5 4 0 12
53 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1 2 2 5 7 4 0 1 11
54 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 2 1 4 8 15 1 1 24
55 หัวเฉียว 1 2 1 4 4 1 1 0 6
56 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 2 0 3 6 0 3 0 9
57 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1 2 0 3 6 0 2 0 8
58 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 9 1 0 0 10
59 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 1 2 4 8 2 0 1 10
60 ศรีประสิทธิ์วิทยา 1 1 1 3 7 3 1 0 11
61 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
62 วัดมะกอกงอ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
63 บ้านบึงประดู่ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 เทพประทาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
65 วัดเขาทราย 1 0 2 3 10 1 0 1 11
66 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 0 1 2 9 2 0 0 11
67 บ้านหนองแขม 1 0 0 1 4 3 0 1 7
68 โถงจื้อ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
69 วัดลำประดาเหนือ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
70 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 0 0 1 2 2 0 0 4
71 วัดทับปรู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดวังไคร้ 0 3 1 4 3 1 1 1 5
75 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 0 2 2 4 7 1 3 0 11
76 วัดหนองสองห้อง 0 2 1 3 5 0 1 0 6
77 วัดคงคาราม 0 2 1 3 3 1 1 0 5
78 เทศบาลทับคล้อ 0 2 0 2 7 5 1 0 13
79 บ้านวังพร้าว 0 1 2 3 3 1 0 0 4
80 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 1 2 4 2 0 0 6
81 วัดบ้านพังน้อย 0 1 1 2 2 3 1 0 6
82 วัดธงไทยยาราม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านเขาพระ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
84 บ้านวังแดง 0 1 0 1 3 3 2 1 8
85 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
86 บ้านทุ่งทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านเนินทราย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 วัดไดอีเผือก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 วัดคลองข่อย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
91 บ้านเขานกยูง 0 0 2 2 3 4 2 1 9
92 วัดต้นชุมแสง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
93 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
94 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 6 2 2 0 10
95 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 1 1 6 2 0 0 8
96 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 0 1 1 4 5 2 0 11
97 วัดวังหินเพลิง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
98 วัดบ้านบางลายใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 วัดโพธิ์ลอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 วัดลำประดากลาง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
101 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
104 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0 1 1 0 1 2
106 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 วัดวังตะกู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
110 บ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
111 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดคลองทองหลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดบางเบน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 167 141 529 768 276 98 20 1,142