สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 27 11 2 1 40
2 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 27 7 7 0 41
3 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 27 3 1 0 31
4 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 25 5 2 0 32
5 วังก้านเหลือง 24 9 1 0 34
6 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 22 5 1 0 28
7 วัดโพทะเล 20 6 1 1 27
8 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 16 4 5 0 25
9 วัดทับหมัน 15 7 0 1 22
10 บุรพรัตน์วิทยาคาร 14 4 1 0 19
11 วัดวังเรือน 14 2 0 0 16
12 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 13 11 1 1 25
13 วัดวังหว้า 13 6 3 0 22
14 บ้านโป่งวัวแดง 13 5 3 0 21
15 วัดใหม่ดงเจริญ 13 4 1 0 18
16 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 13 3 1 0 17
17 สี่แยกเขาดิน 13 1 3 0 17
18 วัดคลองคูณ 12 4 0 0 16
19 วัดวังสำโรง 12 3 2 0 17
20 วัดป่าแดง 12 1 0 0 13
21 วัดใหม่วังหว้า 12 0 0 0 12
22 วัดบ้านห้วยยาว 11 4 2 0 17
23 สิริวัฒนา 11 4 1 0 16
24 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 11 3 1 0 15
25 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 10 5 2 0 17
26 วัดเขาทราย 10 1 0 1 11
27 วัดเขารวก 9 11 4 0 24
28 วัดพร้าว 9 5 1 0 15
29 วัดหนองน้ำเต้า 9 5 0 0 14
30 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 9 4 2 0 15
31 วัดชัยศรี 9 4 1 0 14
32 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 9 3 2 0 14
33 วัดบ้านท้ายน้ำ 9 3 1 0 13
34 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 9 2 0 0 11
35 บ้านหนองบัว 9 1 0 0 10
36 ดรุณบัณฑิตพิทยา 8 15 1 1 24
37 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 8 2 0 1 10
38 บ้านหนองตะแบก 8 1 0 0 9
39 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 8 1 0 0 9
40 วัดวังแดง 8 0 1 0 9
41 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 7 5 1 0 13
42 เทศบาลทับคล้อ 7 5 1 0 13
43 เยาวชนศึกษา 7 5 0 0 12
44 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 7 4 0 1 11
45 ศรีประสิทธิ์วิทยา 7 3 1 0 11
46 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 7 1 3 0 11
47 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 7 1 0 1 8
48 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 2 0 10
49 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 6 2 1 0 9
50 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 2 0 0 8
51 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 6 1 0 1 7
52 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 6 0 3 0 9
53 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 6 0 2 0 8
54 วัดบ้านท่านั่ง 6 0 1 0 7
55 วัดป่าเรไร 6 0 0 0 6
56 บ้านยี่มุ่ย 5 3 0 0 8
57 ห้วยพุกวิทยา 5 1 0 0 6
58 วัดหนองสองห้อง 5 0 1 0 6
59 วัดบ้านบางลายเหนือ 4 5 2 0 11
60 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 4 4 0 0 8
61 บ้านหนองแขม 4 3 0 1 7
62 วัดบึงน้ำกลัด 4 2 0 0 6
63 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 4 2 0 0 6
64 หัวเฉียว 4 1 1 0 6
65 โถงจื้อ 4 1 0 0 5
66 บ้านเขาพระ 4 1 0 0 5
67 ชุมชนวัดสายดงยาง 4 0 3 1 7
68 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 3 5 4 0 12
69 บ้านเขานกยูง 3 4 2 1 9
70 บ้านวังแดง 3 3 2 1 8
71 วัดลำประดาใต้ 3 2 0 1 5
72 วัดวังไคร้ 3 1 1 1 5
73 วัดคงคาราม 3 1 1 0 5
74 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 1 4
75 วัดบ้านท่ามะไฟ 3 1 0 0 4
76 วัดมะกอกงอ 3 1 0 0 4
77 บ้านวังพร้าว 3 1 0 0 4
78 วัดหนองสนวน 3 0 0 0 3
79 บ้านปากน้ำ 3 0 0 0 3
80 บ้านบึงประดู่ 3 0 0 0 3
81 เทพประทาน 3 0 0 0 3
82 วัดต้นชุมแสง 3 0 0 0 3
83 เขาพนมกาวหนองนกยาง 3 0 0 0 3
84 วัดบ้านพังน้อย 2 3 1 0 6
85 วัดลำประดาเหนือ 2 3 0 0 5
86 บ้านคีรีเทพนิมิต 2 2 0 0 4
87 วัดหนองกอไผ่ 2 1 2 0 5
88 วัดลำประดากลาง 2 1 2 0 5
89 บ้านทุ่งทอง 2 1 0 0 3
90 วัดบ้านหนองดง 2 1 0 0 3
91 วัดวังหินเพลิง 2 0 0 1 2
92 วัดทับปรู 2 0 0 0 2
93 วัดธงไทยยาราม 2 0 0 0 2
94 บ้านเนินทราย 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองหวาย 2 0 0 0 2
96 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 2 2 0 5
97 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 1 1 1 0 3
98 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 1 0 1 2
99 บ้านเนินโพธิ์ 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1 1 0 0 2
101 วัดขวาง 1 1 0 0 2
102 วัดวังตะกู 1 1 0 0 2
103 วัดบ้านคลองข่อย 1 0 1 1 2
104 วัดไดอีเผือก 1 0 1 0 2
105 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 0 1 0 2
106 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
107 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
108 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 0 1
109 วัดโพธิ์ลอย 1 0 0 0 1
110 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
111 วัดคลองทองหลาง 1 0 0 0 1
112 วัดวังกระชัน 1 0 0 0 1
113 ราษฎร์วิทยา 0 2 0 0 2
114 วัดคลองข่อย 0 1 0 0 1
115 บ้านวังกะทะ 0 1 0 0 1
116 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 1 0 0 1
117 วัดบางเบน 0 1 0 0 1
118 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 0 0 1
119 วัดสัตตวนาราม 0 0 1 0 1
120 วัดท่าปอ 0 0 0 0 0
121 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 0 0
122 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0
รวม 768 276 98 20 1,142