งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ประกาศ *
          + ขอความกรุณาทุกท่านได้เข้าไปตรวจสอบชื่อโรงเรียน นักเรียน และครูผู้ควบคุม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนที่จะโอนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบไปให้จังหวัดกำแพงเพชร หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้ง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 17 พ.ย.2560 +
 
* ประกาศ *
          ขอแจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าไปร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร คลิกรายละเอียด

   
          * เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกท่าน ขอความกรุณาได้ตรวจสอบความถูกของข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครู/กรรมการตัดสิน ให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์เกียรติบัตร หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้ง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 15 พ.ย.2560 เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดไปให้จังหวัดกำแพงเพชร *
 
-----------------------------------   ระดับภาคเหนือ--------------------------- 
 ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
 ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
 ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
 ♦ พิมพ์เกียรติบัตร 15 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
 ♦ สถานที่จัดการแข่งขัน คลิก 
 ♦ เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร คลิก 
 ♦ สถานที่พักประเภทโรงเรียน คลิก
---------------------------------------ระดับชาติ------------------------------
 ♦ การแข่งขันระดับ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 
* ประกาศ *
          + เรียนท่านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สพป.พล.1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งท่านและข้าราชการในสังกัดเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอความกรุณาท่านและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง +
              ► คำสั่งที่ 417/2560 คลิกรายละเอียด
              ► คำสั่งที่ 418/2560 คลิกรายละเอียด

              ► สถานที่จัดการแข่งขัน คลิกรายละเอียด
              ► สถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คลิกรายละเอียด

 
* ประกาศ *
          + เรียนท่านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน การขอเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรมรายการแข่งขันไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระบบปิดตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ส่วนการเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม นักเรียนและครูผู้ควบคุม สามารถดำเนินการได้เฉพาะที่กิจกรรมการแข่งขันที่เป็นประเภททีมตามประกาศของ สพฐ. และข้อตกลงของ สพป.พล.1 เท่านั้น โดยให้แบบ DOC.5 พร้อมหนังสือนำส่งจากโรงเรียนไปยื่นที่สถานที่จัดการแข่งขัน +
              ►ประกาศ สพฐ.  คลิกรายละเอียด
              ►ข้อตกลง  คลิกรายละเอียด

 
* ประกาศ *
          * ข้อมูลและคุณสมบัติของการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนจ่าการบุญ คลิกรายละเอียด *
 
          ►แบบขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข นักเรียนและครูผู้ควบคุม (DOC.5)

 
* ประกาศ *
          ¤ ขอแจ้งเวลาการแข่งขันหมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา รายการแข่งขันคีตะมวยไทย และทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) แข่งขันในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ¤
 
* ประกาศ *
          ► ตามที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เฉพาะนักบินน้อย สพฐ. ทุกรายการ ไปแข่งขันที่โรงเรียนจ่าการบุญ นั้น จากการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ มีมติให้ใช้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน นอกนั้นคงเดิม จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายนักบินน้อย สพฐ. ได้รับทราบ และนำพานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ♦
 
* ประกาศ *
          ♦ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ♦
 
* ประกาศ *
          ♦ ลำดับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ลำดับที่ 6 ♦ รายละเอียด
 
* ประกาศ *
           ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เฉพาะนักบินน้อย สพฐ. ทุกรายการ จากสถานที่เดิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ไปแข่งขันที่ โรงเรียนจ่าการบุญ นอกนั้นคงเดิม ♦  

 
          ⇒ขณะนี้อยู่ในระหว่างการโอนข้อมูลของกลุ่มสู่เขตพื้นที่การศึกษา ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล "รายชื่อ นร. ครู แต่ละกิจกรรม" หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้ง สพป.พิษณุโลก เขต 1⇔

 
          ►เรียนผู้ดูแลระบบกลุ่ม กลุ่มที่ 1, 5, 10 และ 11 ยังไม่โอนข้อมูลเข้าระบบของระดับเขตพื้นที่ ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ระบบปิดวันนี้ เวลา 24.00 น.

 
          ►เรียนผู้ดูแลระบบของกลุ่ม หากตรวจสอบผลการจัดการแข่งขันถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาแจ้งโอนข้อมูลไปในระดับเขตพื้นที่ได้เลย
 
          ► เรียนประธานจัดการแข่งขันฯ ในระดับกลุ่ม ขอความกรุณาท่านได้จัดทำข้อมูลนักเรียนและครู ของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในแต่ละกิจกรรมที่แข่งขัน เป็นเอกสารส่งให้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 พร้อมรายชื่อและตำแหน่งของครูที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินของแต่ละกิจกรรม ในระดับเขตพื้นที่
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 143
จำนวนทีม 1,211
จำนวนนักเรียน 2,797
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,819
จำนวนกรรมการ 808
ครู+นักเรียน 4,616
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,424
ประกาศผลแล้ว 224/271 (82.66%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 34
สัปดาห์ที่แล้ว 113
เดือนนี้ 239
เดือนที่แล้ว 644
ปีนี้ 1,393
ทั้งหมด 97,654